gazdaságközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról

Szerző: 2016. november 21.No Comments

„…A Magyarország területén található vagy tervezett kerékpárforgalmi létesítmények, kerékpárforgalmi létesítmények tartozékai és kapcsolódó műtárgyai, valamint a nemzetközi, országos, regionális és helyi kerékpáros útvonal- hálózati jelentőségű kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületek, kapcsolódó műtárgyaik és kerékpáros közlekedés szempontjából releváns tartozékai (a továbbiakban együtt: infrastruktúrális létesítmények) adatainak nyilvántartása, tárolása, karbantartása, térképi alapú megjelenítése, a kapcsolódó műszaki és számszerű adatokra kiterjedően a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: KENYI) történik…”

Forrás:
A Kormány 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 177. szám; 2016. november 17.; 76583-76586. oldalak (pdf)