közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A nemzetgazdasági miniszter 22/2016. (XII. 7.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és az egyes jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítésének szabályairól

Szerző: 2016. december 12.No Comments

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdésében és 35. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint az összkormányzati honlap Nemzetgazdasági Minisztérium aloldalán történő közzététel rendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg…”

Forrás:
A nemzetgazdasági miniszter 22/2016. (XII. 7.) NGM utasítása
a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és az egyes jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítésének szabályairól
; Hivatalos Értesítő; 2016. évi 60. szám; 2016. december 7.; 5401-5415. oldalak (pdf)