Skip to main content
informatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A földművelésügyi miniszter 14/2016. (XII. 7.) FM utasítása a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Szerző: 2016. december 12.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. A Földmérési és Távérzékelési Intézet szervezetét és működésének rendjét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzatot jelen utasítás Mellékleteként kiadom.
2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 18/2012. (VIII. 31.) VM utasítás…”

Forrás:
A földművelésügyi miniszter 14/2016. (XII. 7.) FM utasítása a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2016. évi 60. szám; 2016. december 7.; 5361-5387. oldalak (pdf)