hírközlésközigazgatás: magyartávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1062/2017. (II. 8.) Korm. határozata Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról

Szerző: 2017. február 9.One Comment

„A Kormány az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja értelmében elfogadja Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikáját és
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájának a kormányzati portálon való közzétételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével együttműködve – a Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájának megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1062/2017. (II. 8.) Korm. határozata Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 18. szám; 2017. február 8.; 363. oldal (pdf)