Találat: Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikája

A Kormány 1062/2017. (II. 8.) Korm. határozata Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról

„A Kormány az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja értelmében elfogadja Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikáját és 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájának a kormányzati portálon való közzétételéről; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy – a...

Részletek