jogközigazgatás: magyarszakirodalomterületfejlesztés

A területfejlesztés intézményrendszerének változása Magyarországon

Szerző: 2017. február 19.No Comments

„…2015 decemberében jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első felhívásai, mellyel kezdetét vette a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak területi operatív programjaiban dedikált forrásainak felhasználása. A felhívások megjelenését megelőzően, a rendszerváltást követően sokadik alkalommal, a területfejlesztés intézményrendszerének teljes átalakítására került sor, azonban az eljárásrend részletszabályai csak a közelmúltban kezdtek véglegesedni. Jelen tanulmány a területfejlesztés intézményrendszerének változását mutatja be a rendszerváltástól napjainkig, kiemelten fókuszálva a szubszidiaritás alapelvének érvényesülésére az intézményrendszer felépítésében és döntéshozatali mechanizmusában…”

Forrás:
A területfejlesztés intézményrendszerének változása Magyarországon; Gálosi-Kovács Bernadett, Haffner Tamás; Területfejlesztés és Innováció; 11. évfolyam 1. szám; 2017. február 15.; 22-33. oldalak (pdf)