Találat: területfejlesztési intézményrendszer

A területfejlesztés intézményrendszerének változása Magyarországon

„...2015 decemberében jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első felhívásai, mellyel kezdetét vette a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak területi operatív programjaiban dedikált forrásainak felhasználása. A felhívások megjelenését megelőzően, a rendszerváltást követően sokadik alkalommal, a területfejlesztés intézményrendszerének teljes átalakítására került sor, azonban az eljárásrend részletszabályai csak a közelmúltban kezdtek véglegesedni. Jelen tanulmány a területfejlesztés intézményrendszerének változását mutatja be a rendszerváltástól napjainkig, kiemelten fókuszálva a szubszidiaritás alapelvének érvényesülésére az intézményrendszer felépítésében és döntéshozatali mechanizmusában...” Forrás: A területfejlesztés intézményrendszerének változása Magyarországon;...

Részletek

Régi elnökkel, más tagokkal, jogokkal, feladatokkal – újjáalakult a Balaton Fejlesztési Tanács

„Továbbra is dr. Bóka István a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke, döntöttek a testület tagjai a szervezet pénteki ülésén Azért kellett újraválasztani a szervezet vezetőjét, mert megváltozott a 17 éve működő tanács tagsága, illetve a tagok delegálási rendje. A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) szerint mostantól a 11 fős testület tagja a három érintett megyei közgyűlés elnöke, a közgyűlések egy-egy delegáltja - megyénkből Lasztovicza Jenő és Nagy Jenő -, az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek képviselői (négy fő), valamint a területfejlesztés...

Részletek