gazdaságinformatika

Az első állami szolgáltatóközpont megteremti az üzleti háttérfolyamatok egységes kiszolgálását az állami tulajdonú közlekedési központoknál és regionális víziközmű cégeknél

Szerző: 2017. február 24.február 26th, 2017No Comments

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) a KOMP Program keretében egységesíti hét közlekedési központ (Volánbusz, DAKK, DDKK, ÉNYKK, KNYKK, ÉMKK, KMKK) és öt regionális víziközmű társaság (DMRV, DRV, ÉDV, ÉRV, TRV) pénzügyi, számviteli és HR adminisztrációs folyamatait. A program célja, hogy növelje az állami társaságok hatékonyságát, azok működésében egységes módszerek, sztenderdek alakuljanak ki, melynek eredményeként a tulajdonosi ellenőrzés magasabb szinten valósulhat meg.

„A fejlesztés lényege a társaságok működési mechanizmusának egyszerűsítése. Az egységesítés egyik előnye, hogy a társaságoknak nem külön-külön működtetett pénzügyi-számviteli, HR-bérszámfejtési informatikai rendszerük van, hanem szektoronként egy. A folyamatok egységes kezelése és az ezzel kialakított transzparencia lehetővé teszi a szinergiák minél magasabb szintű kihasználását, valamint a rövid és hosszú távú modernizációt, hiszen lehetővé válik az egységes IT rendszeren keresztül a folyamatos fejlesztés is.” – emelte ki dr. Szivek Norbert, az MNV Zrt. vezérigazgatója.

Az MNV Zrt. a KOMP Program szakmai irányítását a területen már 10 éves tapasztalattal és megfelelő infrastruktúrával rendelkező Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (NÜSZ) révén látja el.

„A programban részt vevő társaságok esetében 2017. január 23-án megtörtént a NÜSZ által biztosított közös HR rendszerre való átállás, és februárban sikeres bérszámfejtés és bérutalás valósult meg összesen 24 000 munkavállaló részére. Az új rendszer a digitalizáció adta lehetőségeket is biztosítja, hiszen már mind a 12 társaság esetében elektronikus (e-) bérjegyzék lett kiállítva.

Pénzügy-számvitel területen a négy közlekedési központ számára 2017 januárjától folyamatosan új szolgáltatások indulnak: megkezdődött a vevői és szállítói számlák kezelése, a banki kifizetések, valamint elindultak a pénztárak könyvelései is.” – mondta el a projektről Gombkötő Zsuzsanna, a NÜSZ vezérigazgatója.

Az MNV Zrt. a KOMP Program bevezetésével az aktuális piaci trendeket, tapasztalatokat ülteti át az állami szektorba egyre szélesebb körben. A NÜSZ ügyfél- és szolgáltatás körének kibővítésével egy jelentős Shared Service Center (SSC) folyamatos fejlesztése zajlik. Az SSC szektor az elmúlt évek egyik gazdasági sikertörténete Magyarországon. Több mint 100 nemzetközi vállalat működtet szolgáltató központot hazánkban, amelyek hozzávetőleg 42 000 főt foglalkoztatnak, ezzel az SSC a járműipar után a második legjelentősebb szektor. [MNV]”

—-

„A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – korábban MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság – az MVM Zrt. 100%-os tulajdonát képező leányvállalata – fő feladata magas színvonalú pénzügyi, számviteli és humán erőforrás ügyviteli szolgáltatások nyújtása az MVM Csoport társaságai számára.

A társaság kiemelt hangsúlyt fektet annak biztosítására, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat előre definiált módon, standard keretek között, megbízhatóan ellássa és ezek átláthatóságát, ellenőrizhetőségét biztosítsa.

A társaság és az MVM Csoport tagjai között működő szolgáltatási modell alapja a szereplők közötti ügyfélmegrendelő viszony, amelyet a szolgáltatási szerződések szabályoznak munkamegosztás, felelősség, megbízási díj stb. szempontjából. A társaság a pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat 2006. április 1-jétől, a HR szolgáltatásokat pedig 2007. január 1-jétől biztosítja Ügyfelei részére:

Pénzügyi folyamatok

 • Treasury szolgáltatások nyújtása
 • Pénzforgalom lebonyolítása (bank)
 • Szállítói számlák könyvelése, folyószámlakezelés
 • Számlázás, vevői számlák könyvelése, folyószámlakezelés
 • Számviteli és ügyviteli folyamatok

Főkönyvi könyvelés

 • Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak, értékcsökkenéseinek elszámolása, nyilvántartása
 • Adózási feladatok ellátása
 • Havi, negyedéves és éves zárások
 • Számviteli törvény szerinti tagvállalati beszámoló készítése, valamint az MVM Csoport konszolidált és nemzetközi beszámoló készítésének támogatása
 • HR ügyviteli folyamatok

Munkaügyi nyilvántartás

 • Bérszámfejtés és kapcsolódó adózási feladatok ellátása
 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása
 • Kafetéria szolgáltatások (nyilatkoztatás, elszámolás, juttatás)
 • HR kontrolling támogató szolgáltatások

SAP felhasználói kompetencia központ

 • SAP felhasználók támogatása, fejlesztés, oktatás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:…[MVM Csoport]”

Forrás:
Hatékonyabbá válik a többségi állami tulajdonban álló közlekedési központok és a regionális víziközművek működése; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 2017. február 23.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.; MVM Csoport
Előzmény: Változás jön a Nemzeti Vagyonkezelőnél; Napi.hu/MTI; 2016. augusztus 4.