Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

Áttekinthetővé váló közművezetékek

Szerző: 2017. április 2.No Comments

A hozzáférhető térképek segíthetnek a tervezésnél

Az építkezéseket és a széles sávú internethálózatok kiépítését is felgyorsíthatja az elektronikus közműnyilvántartás kötelezővé tétele. A Magyar Idők információi szerint a közművezetékek üzemeltetőinek június 1-jéig két hónapjuk van a regisztrációra, máskülönben pénzbüntetéssel sújthatják őket. A rendszerben többek között a hálózatok pontos elhelyezkedését feltüntető adatok és térképek válnak hozzáférhetővé, amelynek nyomán számos jogvita lesz megelőzhető.

Új szintre lép az elektronikus közműnyilvántartási (e-közmű) rendszer: a közművezetékek üzemeltetőinek a mai naptól két hónapjuk van arra, hogy az E-építés.hu oldalon elérhető adatbázisba regisztráljanak. Az e-közműrendszer jelenlegi formájában ugyan már 2013 novembere óta elérhető, de az azt létrehozó kormányrendelet hároméves felkészülési időszakot biztosított az üzemeltetőknek az adatszolgáltatásra.

– A papíralapú ügyintézést július 1-jével váltja föl az elektronikus közműegyeztetés. Ezt követően a folyamat jelentősen felgyorsul – mondta lapunknak Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára. Az elektronikus építésügy részeként az év második felében már nem üzemeltetőnként külön-külön, eltérő ügyintézési idővel és költséggel, hanem együttesen lehet közműnyilatkozatot igényelni az egyablakos információs pontként működő felületen. A nehézkes, drága és lassú közműegyeztetést felváltó rendszer a építkezéseknek és a széles sávú internethálózatok kiépítési munkálatainak is kedvez. A tervezők a munkához szükséges adatokat letölthetik a rendszerből, de egy családi házat építtető házaspár is rákereshet a közműhálózatok pontos elhelyezkedésére helyrajzi szám vagy cím alapján.

A rendszert működtető Lechner Tudásközpont szakértői szerint az üzemeltetőknek is érdekük a kötelező regisztráció, mivel különböző közműszakág vezetékei, kábelei futhatnak a föld alatt. – A bekért adatok alapján ismertté válik többek között az üzemeltető cég neve, az ügyintézői elérhetőségek, a közműszakágak, az ellátási terület, amely a hálózattal érintett településeket jelenti – fejtette ki a helyettes államtitkár, aki szerint jogviták esetén döntő jelentőséggel bírhatnak a regisztráció során megadott adatok. A felelősség kérdése korábban sok vitára adott okot, az egységes megoldással azonban mindez átláthatóvá, kezelhetővé válik.

Mivel a regisztrálás az e-közműbe eddig nem volt kötelező, a rendszer használata esetleges volt: a csaknem 900 közművezeték-üzemeltetőnek mostanáig csak mintegy harmada vetette magát nyilvántartásba, de közülük is mindössze nyolcvanan nyújtottak térképi adatszolgáltatást. – A közigazgatási folyamatok digitalizálása, egyszerűsítése európai és hazai szinten is egyre erősebb elvárás. Ennek részeként az e-közműrendszerben az üzemeltetőknek most már kötelezően elérhetővé kell tenniük hálózataik pontos elhelyezkedését, térképi és nyilvántartási adataikat – magyarázta Füleky Zsolt, hangsúlyozva, hogy azoknak is frissíteniük kell regisztrációjukat, akik az elmúlt években ezt már megtették. A regisztrációs határidő június 1-jei lejártával a hatóságok felszólítják a mulasztókat, akik pedig ennek ellenére sem tesznek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, azokat jelentős pénzbüntetéssel sújthatják.”

Forrás:
Áttekinthetővé váló közművezetékek; Pintér Balázs; Magyar Idők; 2017. április 1.