Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről

Szerző: 2017. április 22.No Comments

„…1. Az utasítás hatálya
1. § (1) Az együttműködési eljárásrend (a továbbiakban: eljárásrend) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program KÖFOP 3. prioritáshoz (a továbbiakban: KÖFOP TS) kapcsolódó döntés-előkészítési, támogatási szerződéskötési (a továbbiakban: szerződéskötési), támogatási szerződésmódosítási (a továbbiakban: szerződésmódosítás) és finanszírozási folyamat valamennyi tevékenységére kiterjed.

(2) Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a KÖFOP TS-hez kapcsolódó követeléskezelési folyamatra és a szakmai teljesítménymérési szempontok szerint lefolytatott ellenőrzés menetére.

(3) Az eljárásrend a KÖFOP TS lebonyolításához kötődő feladatok ellátásában részt vevő Uniós Fejezeti Főosztály (a továbbiakban: UFF) és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály (a továbbiakban: KPLF) munkatársaira terjed ki.

2. Az eljárásrend célja
2. § (1) Az UFF-nek a KÖFOP TS-hez kötődő pénzügyi ellenjegyzéssel, kifizetési igénylés-ellenőrzéssel, érvényesítéssel, utalványozással kapcsolatos feladatait az eljárásrend szabályozza.

3. Az UFF és a KPLF közötti feladatmegosztás, valamint a feladatellátás általános szabályai
3. § (1) Az UFF feladatait az Európai Uniós Programok Rendszerében (a továbbiakban: EUPR) rögzített adatok, feltöltött dokumentumok alapján végzi el, de a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével, az utalványok érvényesítésével, utalványozásával és a kifizetéssel kapcsolatos feladatok kivételével az EUPR-ben nem rögzíti az elvégzett feladatok eredményét. Minden egyéb adatrögzítési feladatot a KPLF végez el az EUPR-ben…”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2017. (IV. 20.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről; Hivatalos Értesítő; 2017. évi 21. szám; 2017. április 20.; 1653-1669. oldalak (pdf)