Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

ATM for SMEs: a magyarországi kkv-k mikrofinanszírozásának lehetséges forrása

Szerző: 2017. május 14.No Comments

„Külföldi tapasztalatok, a jó gyakorlatok felhasználásával, közreadásával segítheti a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága azokat a kis- és középvállalkozásokat (kkv), startup-cégeket, amelyeknek a hitelhez való hozzáférés nehézséget okoz. Ehhez az Interreg Europe program által támogatott, a kkv-k számára mikrofinanszírozást biztosító Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises (angol rövidítéssel: ATM for SMEs) projektben való magyar tagság ad alapot.
E projekt célja az innovatív megoldásokra és a jó gyakorlatokra vonatkozó helyi ismeretek megosztása annak érdekében, hogy megszüntesse a kezdő kis- és középvállalkozások pénzügyi kirekesztettségét, elősegítse, megkönnyítse indulásukat, fejlődésüket.

Az NGM az ATM for SMEs projektpartnereként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 8. Pénzügyi eszközök prioritásának végrehajtásával biztosítja a pénzügyi források felhasználását. A két fázisban, összesen öt év alatt megvalósuló projektben kiemelt szerep jut az egyes projektpartnerek körül kialakított, helyi érintett csoportoknak. A munkacsoportok tagjai segítik a projektpartnereket a helyi kihívások feltárásában, a jó gyakorlatok azonosításában, külföldi tapasztalatokra építő, megvalósítható akcióterv összeállításában és végrehajtásában.

Az Európai Unió (EU) az Interreg Europe együttműködési program keretein belül jóváhagyott és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által összesen 1,622 millió euróval finanszírozott projekten keresztül támogatja a résztvevő országok kkv-jainak fejlesztését célzó innovatív intézkedéseket.

A 2014-2020-as európai uniós időszak forrásaiból– a GINOP és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében – összesen mintegy 1000 milliárd forint áll rendelkezésre, ami az előző terminusban fölhasznált összeg több, mint háromszorosa. A jelenlegi finanszírozás nyolc hitelprogram, kilenc kombinált-hitelprogram (pénzügyi eszközzel kombinált, vissza nem térítendő támogatás, amelyben a végső kedvezményezett pénzügyi terméket vesz igénybe s egyidejűleg vissza nem térítendő támogatásban is részesül), hét pedig kockázati tőkeprogram formájában valósul meg.

A Pest megyei fejlesztésekre a 2014-2020-as időszakban korlátozottan áll rendelkezésre forrás, a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében összesen két hitel, egy kombinált-termék és egy kockázati-tőketermék került meghirdetésre.

A GINOP-ban a pénzügyi eszközök kiemelten öt tematikus területet támogatnak: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése; a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása; a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; az infokommunikációs technológiához, IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és az e-technológiák használatának s minőségének fokozása; valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban.

Itthon az ATM for SMEs konzorciumot a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezeti, e munkában különböző irányító hatóságok, mikrofinanszírozó szervezetek és egy európai szintű tanácsadó partner is részt vesz. A projekt keretén belül megtervezett, intenzív régiók közötti szakpolitikai ismeretátadás és tanulási folyamat lehetővé teszi a jó gyakorlatok megvalósíthatóságának összegyűjtését és a résztvevő régiókban felhalmozódott tapasztalatok kiaknázását.

A külföldi tapasztalatok megismerésére külföldi tanulmányutak keretében kerül sor. Legutóbb Norvégiában, Oslóban ismerhették meg a résztvevő partnerek a Társadalmi és technológiai innováció a mikrofinanszírozás terén témakörben az ottani jó gyakorlatokat. E tanulmányút szervezője a Microfinance Norway AS, egy újonnan létrejövő norvég mikrofinanszírozási hitelalap, melynek célcsoportja olyan start-up vállalkozások, amelyek nem férnek hozzá bank vagy egyéb pénzintézet által kínált forrásokhoz. (Az alap a norvég Pénzügyminisztérium engedélyével független pénzügyi intézményként működik, további információ a www.mikrofinansnorge.no honlapon található.)

A tanulmányút során a házigazda bemutatta a Follo régióban meglévő, az üzletfejlesztés, mikrofinanszírozás és a szociális innováció terén adódó alternatívákat, továbbá azokat a lehetőségeket, amelyek a hatóságok, a szociális vállalkozások, az egyetemek, különböző cégek, pénzintézetek és civilszervezetek közötti együttműködésben rejlenek.

Az esemény nemcsak az ATM for SMEs projektpartnereinek tanulmányútja volt, hanem egyúttal az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Nemzeti Hálózatok Bizottságának tagjai számára is, akik megegyező időpontban üléseztek Oslóban. Ez a rendezvény is nagyszerű alkalom volt a partnerek számára a helyi állami és üzleti szféra megismerésére, tapasztalatainak cseréjére, a résztvevők konzultálhattak az üzleti közösségek képviselőivel, szociális vállalkozásokkal, mikrofinanszírozási intézményekkel és hálózatokkal, minisztériumokkal, civilszervezetekkel és egyetemmel is.

ATM for SMEs projektinformáció:
Partnerek száma: 10
Résztvevő országok: Magyarország, Németország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Norvégia, Horvátország, Belgium
Főbb területek: 9 regionális akcióterv, 6 tanulmányi út, 9 átdolgozott politika, 6 újonnan létrehozott projekt
A projekt futamideje: 2016. április-2021. március között
ERFA-finanszírozás keretösszege: 1 622 097 euró”

Forrás:
ATM for SMEs: a magyarországi kkv-k mikrofinanszírozásának lehetséges forrása; Nemzetgazdasági Minisztérium; 2017. május 9.
ATM for SMEs; Interreg Europe