informatikajogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomtechnika

A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munkában

Szerző: 2017. június 18.No Comments

„…Elsődleges célként határoztam meg annak bemutatását, hogy a rendőri eljárásokban alkalmazott biometrikus személyazonosítás gyakorlata ok-okozati összefüggésben áll a közbiztonság erősödésével és végső soron a schengeni térség belbiztonságával. Kiemelt figyelmet fordítottam a szabadság, biztonság, jog térségét szem előtt tartó nemzetközi szintű bűnüldözési célú információcsere jogszabályi keretrendszerére. Ennek kapcsán fókuszáltam arra, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés szerves része eredményeként létrejött adatbázisokban milyen céllal és milyen eredményességgel jelennek meg a biometrikus adatok. [Mint például az Europol Információs Rendszer (EIS), Schengeni Információs Rendszer (SIS), Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS), Vízum Információs Rendszer (VIS), Váminformációs Rendszer (VIR), Eurodac.]

Kulcskérdés volt számomra annak elemzése és értékelése, hogy a belső, rendőri szabályzókban, rezsimintézkedésekben milyen változások történtek a személyazonosítás metodikájában, a helyszíni nyomrögzítés esetén fellelt biometrikus adatok kezelésében, illetve egyéb rendőri eljárásokba hogyan épülnek be a biometrikus azonosítók.

Speciális célként fogalmaztam meg annak vizsgálatát, hogy a rendőrségi igazoltatások során elsődlegesen alkalmazott morfológiai és anatómiai jegyek alapján történő személyazonosításba hogyan, milyen mértékben vonják be a lehetőségként meglévő biometrikus azonosítási technikákat. Ennek milyen mértékű szubjektív tényezőket kizáró, biztonságnövelő hatása van.

Rendszerspecifikált célom volt annak kiemelt vizsgálata, hogy a rendészeti célú igazoltatások jogszerű, szakszerű, hatékony foganatosításához milyen biometrikus eszközök alkalmazhatók legeredményesebben annak figyelembevételével, hogy rövid idő alatt, különböző körülményeket adó helyszíneken biztosított legyen a megbízható, gyors személyazonosítás…”

Forrás:
A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munkában; Földesi Krisztina; Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2017. június 28. 10h00, helye: Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest Népszínház u. 8. – Tanácsterem (fszt. 45.) (pdf)