Találat: Schengeni Információs Rendszer (SIS)

A Belügyminisztérium 2020. I. félévi jogalkotási munkaterve

„... A Schengeni Információs Rendszer fejlesztésével összefüggő, továbbá egyéb, jogharmonizációs célú törvények módosításáról A nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes nyilvántartások megújításához szükséges egyes törvények módosításáról A szabályozás célja a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés projekt keretében megújuló személyiadat és lakcím-nyilvántartást kezelő szakrendszer működésének támogatása, ami a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, az ügyfélközpontú, szolgáltató állam működéséhez járul hozzá. A jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja: 2020. március 16. A polgárok biztonságát erősítő törvények módosításáról A szabályozás alapvető célja a jogalkalmazási tapasztalatok alapján felmerülő szabályozási igények...

Részletek

A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munkában

„...Elsődleges célként határoztam meg annak bemutatását, hogy a rendőri eljárásokban alkalmazott biometrikus személyazonosítás gyakorlata ok-okozati összefüggésben áll a közbiztonság erősödésével és végső soron a schengeni térség belbiztonságával. Kiemelt figyelmet fordítottam a szabadság, biztonság, jog térségét szem előtt tartó nemzetközi szintű bűnüldözési célú információcsere jogszabályi keretrendszerére. Ennek kapcsán fókuszáltam arra, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés szerves része eredményeként létrejött adatbázisokban milyen céllal és milyen eredményességgel jelennek meg a biometrikus adatok. Kulcskérdés volt számomra annak elemzése és értékelése, hogy a belső,...

Részletek