közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról

Szerző: 2017. július 14.július 17th, 2017No Comments

„1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. A fenti célok elérése érdekében a Kormány elfogadta a Kormány részére bemutatott, a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020” című tervdokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), valamint annak
a) az „Akcióterv a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiához” című 1. mellékletét és
b) az „Akciótervben szereplő fejlesztések tervezett célértékei” című 2. mellékletét.”

2. A Korm. határozat 2. pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhívja)
„f) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti – mellékletekkel kiegészített – Stratégia kormányzati honlapon történő közzétételéről.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal”

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba…”

Forrás:
A Kormány 1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 117. szám; 2017. július 14.; 17878. oldal (pdf)