gazdaságInternetjogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Felkészülni, vigyázz, GDPR – az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása a gyakorlat tükrében (konferencia)

Szerző: 2017. augusztus 20.No Comments

Helyszín: Danubius Hotel Aréna****1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
Időpontok:
1. rész: 2017. szeptember 28. csütörtök 10:00-14:00
2. rész: 2017. október 05. csütörtök 10:00-14:00
3. rész: 2017. október 13. péntek 10:00-14:00
4. rész: 2017. október 19. csütörtök 10:00-14:00

Ajánló
Az adatvedelmi.hu 2017. 09-10. hóban 4 részes országos adatvédelmi szakmai konferenciát szervez GDPR témakörben.

2016 tavaszán az Európai Unió egy átfogó, új adatvédelmi rendeletet fogadott el. A jogszabály rendelkezéseit ugyan csak 2018-tól kezdődően kell alkalmazni nemzeti szinten, az új szabályokra való felkészülést azonban célszerű minél hamarabb elkezdeni.

A négy részes konferencia célja átfogó képet szeretne nyújtani az új uniós szabályozásról, másrészt be kívánja mutatni a mindennapi élet leggyakoribb adatkezeléseinek jelenlegi és a rendelet alkalmazását követően várható gyakorlatát. A tematika ennek megfelelően felöleli az adatvédelmi rendelet szabályait, az elektronikus hírközlés, a munka világával, a direkt marketinggel és a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezeléseket. Emellett külön figyelmet szentelünk az előzetes tájékoztatás követelményének, amely a jelenlegi és a várható új szabályozás szempontjából is jelentős jogintézmény.

A szeminárium sorozatot azon szakembereknek és az adatvédelem iránt érdeklődőknek ajánljuk, akiknek munkájához elengedhetetlenül fontosak a naprakész információk.

Előadók
Dr. Péterfalvi Attila – elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Dr. Buzás Péter – osztályvezető, Audit és Információszabadság Főosztály, Információszabadság Osztály (NAIH)
Dr. Zárdai Zoltán – ügyvéd, Zárdai Ügyvédi Iroda
Dr. Osztopáni Krisztián – vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, (NAIH)
Dr. Sívó-Darás Orsolya – bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság
Dr. Halász Bálint/Dr. Tarján Zoltán –ügyvéd, Bird & Bird
Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Telenor Magyarország Zrt., Jogi és Megfelelési Igazgatóság
Dr. Kiss Attila – infokommunikációs szakjogász, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója

Időpontok – témakörök – részletes tematika

1. nap: 2017.09.28. csütörtök
10:00-11:15: Az adatkezelés elvei – Dr. Buzás Péter
– Az adatvédelem klasszikus alapelvei
– Átláthatóság
– Beépített és alapértelmezett adatvédelem

11:15-12:15: Az érintett jogai – Dr. Buzás Péter
– Mi az az információs paradoxon?
– Milyen válaszokat kíván az uniós jogalkotó adni az információs társadalom jelentette kihívásokra?
– Milyen érintetti jogokat foglal magában a GDPR?
– Miben térnek el a GDPR-ban foglalt jogok az Infotv.-ben foglaltaktól?
– Milyen „új” jogokat deklarál a GDPR?

12:15-12:45: Ebédszünet

12:45-14:00: Az adatkezelés jogalapja – Dr. Zárdai Zoltán
– GDRP-ben meghatározott 6 jogalap: hozzájárulás, szerződés (teljesítés/megelőző lépések), jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdek védelme, közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása, jogos érdek érvényesítése
– Jogszabályon (uniós vagy tagállami jogon) alapuló adatkezelés
– Hozzájárulás:
-– új fogalom meghatározás– konkrét tájékoztatás, cselekedet
-– további feltételek meghatározása
-– kifejezett hozzájárulás
-– speciális szabályok gyermek online hozzájárulása esetén
– Különleges adatok
– Jogos érdek – érdekmérlegelés

2. nap: 2017.10.05. csütörtök
10:00-11:00: Adatvédelmi incidensek – Dr. Osztopáni Krisztián
– Mik is azok az adatvédelmi incidensek?
– Milyen kötelezettségei vannak az adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban?
– Néhány adatvédelmi incidens eset a Hatóság gyakorlatából

11:00-12:15: Előzetes tájékoztatás követelménye – Dr. Osztopáni Krisztián
– Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége a GDPR alapján
– A Hatóság gyakorlata az előzetes tájékoztatással összefüggésben
– Hogyan állítsunk össze egy jó adatkezelési tájékoztatót?

12:15-:12:45: Ebédszünet

12:45-14:00: Munkajogi adatkezelések – Dr. Sívó-Darás Orsolya
– Hogyan változik a munkáltatók adatkezelésének jogalapja?
– Hogyan kezeljük az álláshirdetésre pályázók adatait? Mit lehet az állásinterjún kérdezni, milyen adatot lehet kezelni a kiválasztási eljárás során? A munkáltató által előírt alkalmassági vizsgálatok követelményei.
– A munkáltató ellenőrzési joga, avagy hogyan lehet jogszerűen ellenőrizni a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartását? Ezen belül a munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai, a munkavállalók rendelkezésére bocsátott számítógép, e-mail cím és az internet használat ellenőrzésének lehetősége.
– Céges mobiltelefon és GPS navigációs rendszer jogszerű ellenőrzése és alkalmazása.

3. nap: 2017.10.13. péntek
10:00-10:45: Direkt marketing – Dr. Osztopáni Krisztián
– Milyen adatvédelmi követelmények vonatkoznak jelenleg a marketingre?
– A Hatóság direkt marketinghez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó gyakorlata
– Milyen változások várhatóak a marketing területén az uniós jog alapján?

10:45-11:45: Kamerás megfigyelés – Dr. Osztopáni Krisztián
– A kamerás megfigyelés alapvető adatvédelmi követelményei
– A munkahelyi kamerás megfigyelés különös szabályai
– Családi házon elhelyezett kamerák jogszerűségéről

11:45-12:15: Az adatvédelmi hatóságok feladat-és hatáskörei – Dr. Osztopáni Krisztián
– A vizsgálati eljárás a GDPR alapján
– A GDPR szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának szempontrendszere
– Új feladatok- és hatáskörök: a magatartási kódex és a tanúsítás

12:15-12:45: Ebédszünet

12:45-14:00: Adatvédelmi tisztviselők feladatai – Dr. Halász Bálint/Dr. Tarján Zoltán
– Mely esetekben kötelező és mely esetekben ajánlott kinevezni?
– Ki és milyen jogviszonyban láthatja el ezt a funkciót?
– Mit jelent az adatvédelmi tisztviselő “védettsége”?
– Milyen ismert és új feladatok, felelősségi körök társulnak hozzá?
– Milyen új lehetőséget hoz a GPDR a vállalatcsoportok és szektoriális szervezetek részére?
– mire kell felkészülnie egy adatvédelmi tisztviselőnek, hogy jól és hatékonyan láthassa el a feladatait a GDPR alatt? Így különösen milyen nyilvántartásokat vezessen, mi a feladata az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal, érintettek tájékoztatásával és az érintettek részéről érkező megkeresésekkel kapcsolatban, milyen belső szabályzatokat kell létrehoznia és milyen képzéseket érdemes szerveznie, milyen szempontokat mérlegeljen az érdekmérlegelési tesztnél, hogyan készüljön fel az adatvédelmi incidensek nyilvántartására és az ezzel járó értesítési kötelezettségre?

4. nap: 2017.10.19. csütörtök
10:00-11:00: Elektronikus hírközlés – Dr. Bényi Orsolya
– Az elektronikus hírközlés szolgáltatók által folytatott tipikus adatkezelések, azok gyakorlati kérdései és esetleges buktatói.
– Adatvédelmi incidensek, a vonatkozó eljárások és egyéb gyakorlati kérdések.
– A sütik alkalmazásának kérdései.
– A GDPR hatása az elektronikus hírközlés szolgáltatók adatkezeléseire.

11:00-12:15: Az adatvédelmi hatásvizsgálat – Dr. Kiss Attila
– Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében
– Kockázatértékelés a Rendelet alapján, a valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
– Az adatvédelmi tisztviselő hatásvizsgálattal kapcsolatos feladatai
– Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
– Módszertanok az EU különböző tagállamaiban
– A még mindig nyitott kérdések a hatásvizsgálattal kapcsolatban

12:15-13:00: Ebédszünet

13:00-14:00 Konferencia zárása Dr. Péterfalvi Attila Elnök Úr előadásában”

Forrás:
Felkészülni, vigyázz, GDPR – az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása a gyakorlat tükrében; adatvédelmi.hu; 2017. augusztus 14.