Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Szerző: 2017. szeptember 2.No Comments

„…Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság államot megillető társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba…”

Forrás:
Az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2017. évi 133. szám; 2017. augusztus 22.; 18560. oldal (pdf)