Találat: digitális közbeszerzés

2021. február 28. napját követően fokozottan fogják ellenőrizni a közbeszerzési teljesítési adatok közzétételét

„Tisztelt Ajánlatkérő! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat az EKR-ben, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) is köteles közzétenni. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján közzé kell tenni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, mások mellett a...

Részletek

Létrejött a Dinamikus beszerzési rendszer – közli a Magyar Nemzeti Bank

„Tisztelt Gazdasági Szereplők! A Magyar Nemzeti Bank „Informatikai termékek és szolgáltatások beszerzésére irányuló dinamikus beszerzési rendszer létrehozása KBF/391/2018” tárgyban dinamikus beszerzés rendszer felállítására indított közbeszerzési eljárást. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a dinamikus beszerzés rendszer 2018. november 20-án létrejött 4 éves időszakra. A rendszerhez bármely Gazdasági szereplő csatlakozhat, amennyiben megfelel a követelményeknek. A részletes feltételek az EKR-ben EKR000469922018. számon érhetőek el.” Forrás: Létrejött a Dinamikus beszerzési rendszer; Magyar Nemzeti Bank; 2018. november 22. Lásd még: Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Részletek

Kötelező elektronikus közbeszerzés és adatvédelem c. konferencia

„A konferencia célja az elektronikus közbeszerzés értelmezési környezetének bemutatása, a hazai szabályozás ismertetése, továbbá olyan, az adatáramlással, adatvédelemmel, adatok titkosságának megőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések elemzése, melyek lényegesen annak megértésében, milyen információt érdemes védeni, üzleti titokká nyilvánítani. Hasonlóképpen a kérdéshez kapcsolódik az alkalmazott adatbázisok vizsgálata és az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti kommunikáció jogszabályi hátterének ismertetése. A konferencia időpontja: 2018. május 7. A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi terem (1083 Budapest Ludovika tér 2.) PROGRAM: 9:30 - 11:00 Kötelező elektronikus...

Részletek

Vége a papír alapú közbeszerzéseknek

„A változás értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők kizárólag az EKR-en keresztül érintkezhetnek, így többek között az ajánlatok benyújtásához, a hiánypótlásokhoz vagy az eredmények közléséhez szükséges dokumentumokat is elektronikus úton kell eljuttatniuk az érintettekhez. A közbeszerzésben érintett szereplők az idén január 1. óta használhatják az EKR-t. Az eredetileg ekkorra tervezett kötelező bevezetést azért halasztották el, hogy az érintett piaci szereplők megismerhessék a rendszert és könnyebb legyen az átállás a hagyományosról az elektronikus ügyintézésre. Az elektronikus rendszer magyarországi...

Részletek

Hasznos segédeszköz a sikeres közbeszerzéshez a Napi Közbeszerzés elnevezésű okostelefonos alkalmazás

„Egyfajta svájci bicskaként szolgálhat a Napi Közbeszerzés elnevezésű, Androidra és iPhone-ra letölthető ingyenes alkalmazás. Eddig több mint 4500 felhasználó töltötte le a Közbeszerzési Hatóság 2017 májusában elindított Napi Közbeszerzés okostelefonos appját. Az alkalmazás többet nyújt a felhasználóknak, mint elsőre gondolnánk: áttekinthető rendszerben és közérthető formában tárja az érdeklődők elé a közbeszerzéssel kapcsolatos naprakész szabályokat, alapvető tudnivalókat. Egyúttal gyakorlati segítséget nyújt az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások eredményes lebonyolításához, az ajánlattevőknek a sikeres ajánlattételhez. Mindezen információkról napi rendszerességgel „push” üzenet érkezik az adott menüpontra...

Részletek

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

„...Az EKR üzemeltetése 1. § (1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. (2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. (3) Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a Kbt. 46. § (2) bekezdésében...

Részletek

2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

„1. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az  ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel – központi beszerző szerv eljárása, valamint a  Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.” 2. § A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A 40. §...

Részletek

A Kormány 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Forrás: A Kormány 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 185. szám; 2017. november 14.; 29982-29986. oldalak (PDF)

Részletek

IVSZ Közbeszerzési Konferencia 2017

„Közérthetően a közbeszerzésről: "Csak az, ami nekünk fontos!" Közbeszerzési Konferencia 2017 Az IVSZ a Közbeszerzési Hatóság szakmai támogatásával 2017-ben is megszervezi éves Közbeszerzési konferenciáját 2017. november 28.-án. A konferencia főbb témáit az elektronikus közbeszerzés, a KEF eljárások, jogesetek és az ajánlattevői dilemmák fogják alkotni. Az előadások tárgyait a Közbeszerzési Munkacsoportunk igényeinek előzetes felmérése adta, előadóink pedig a felmerült témák jeles szakértői lesznek. Helyszín: Aquaworld Resort Budapest**** (1044 Budapest, Íves út 16.) Időpont: 2017. november 28. A konferencián a Közbeszerzési Hatóság szakemberein kívül...

Részletek

27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t jelölöm ki. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” Forrás: 27/2017....

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3