gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről

Szerző: 2017. szeptember 3.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv);

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Cselekvési Terv megvalósításához 2017. évben szükséges 4 milliárd forint fejlesztési forrásnak a központi költségvetés XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetében történő biztosításáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány számára a Cselekvési Terv előrehaladásáról és a 2017. évi feladatok végrehajtásáról, továbbá számoljon be a Cselekvési Terv végrehajtása érdekében elvégzendő további feladatokról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. március 31.”

Forrás:
1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről; Nemzeti Jogtár
Magyar Közlöny; 2017. évi 136. szám; 2017. augusztus 28.; 19361. oldal (pdf)