gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről

Szerző: 2017. szeptember 3.No Comments

„A Kormány
1. a bankkártya-elfogadó helyek számának bővítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a telepítési támogatás szabályozásának részleteit dolgozza ki,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. június 30…”

Forrás:
1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről; Nemzeti Jogtár
Magyar Közlöny; 2017. évi 136. szám; 2017. augusztus 28.; 19362.19363. oldalak (pdf)