Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Az Európai Bizottság az uniós áfarendszer átfogó reformját javasolja

Szerző: 2017. október 8.No Comments

„Az Európai Bizottság ma bemutatta terveit az utóbbi huszonöt év uniós héaszabályokat [héa=hozzáadottérték-adó= áfa. Szerk.] érintő legnagyobb reformjáról. Az átalakítás a kormányzatok és a vállalkozások számára is javítaná és korszerűsítené a rendszert. Jelenleg évente összességében több mint 150 milliárd EUR héa tűnik el a rendszerből, vagyis a tagállamok ennyivel kevesebbet költhetnek iskolákra, utakra vagy egészségügyre. Ebből a becslések szerint mintegy 50 milliárd EUR – vagy uniós polgáronként 100 EUR – a határokon átnyúló héacsalásra vezethető vissza. A csalással szerzett pénz a bűnszervezetek és a terrorizmus finanszírozását is szolgálhatja. A javasolt reformnak köszönhetően ez az összeg a becslések szerint 80%-kal csökkenne.

A héareform emellett szilárdabbá és ügyfélbarátabbá tenné a rendszert. A Bizottság olyan héarendszert akar, amelynek révén az európai vállalkozások az egységes piac összes előnyét kiaknázhatják, és a globális piacokon is versenyképesek lehetnek. A határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások megfelelési költségei jelenleg 11%-kal magasabbak, mint a kizárólag belföldi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokéi. A héa egyszerűsítése és korszerűsítése a becslések szerint 1 milliárd EUR-val csökkentené ezeket a költségeket.

Az Európai Bizottság régóta adós az egységes piacon működőképes végleges héarendszer kialakításával. A 2016-os héára vonatkozó cselekvési terv részletesen kifejtette, miért szükséges egy egyszerűbb és csalásbiztos egységes uniós héaövezet kialakítása.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „Mai javaslatunkkal meg kívánjuk újítani a jelenlegi héarendszert, amelyet huszonöt évvel ezelőtt ideiglenes alapon fogadtunk el. Olyan végleges rendszerre van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezeljük a határokon átnyúló héacsalást. Ez a csalás európai uniós szinten mintegy 50 milliárd EUR összegű adóbevétel-kiesést okoz évente.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Huszonöt évvel az egységes piac létrehozása után a vállalkozások és a fogyasztók még mindig 28 különböző héarendszerrel szembesülnek határokon átnyúló ügyleteik során. A bűnözők és esetlegesen a terroristák túl régóta használják ki az ebből eredő kiskapukat, évente 50 milliárd EUR kárt okozva. E nemzeti határokon alapuló, anakronisztikus rendszernek véget kell érnie! A tagállamoknak 2022-re el kell jutniuk odáig, hogy belső piacunkon belföldi műveletként kezeljék a határokon átnyúló héaügyleteket. A mai javaslat várhatóan mintegy 80%-kal csökkenteni fogja a határokon átnyúló héacsalást. Ezzel párhuzamosan megkönnyíti a határokon átnyúlóan kereskedő uniós vállalkozások életét, visszaszorítja a bürokráciát, és egyszerűsíti a héával kapcsolatos eljárásokat. Hogy rövidre fogjam: jó hír a vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és a nemzeti költségvetéseknek, rossz hír a csalóknak.”

A Bizottság a mai csomaggal a jelenlegi héarendszer alapvető átalakítását javasolja: az új szabályok nem tesznek különbséget az uniós országok közötti termékértékesítés és az egyes tagállamokon belüli termékértékesítés között. Ezzel létrejön az EU új és végleges héarendszere.

A Bizottság megállapodásra kíván jutni a következő négy alapelvről, vagyis az új végleges, egységes uniós héaövezet alapvető elemeiről:

  • Csalás elleni fellépés: a héát ezentúl a vállalkozások határokon átnyúló ügyleteire is fel kell számítani. Ezek az ügyletek jelenleg mentességet élveznek, ami könnyen hozzáférhető kiskaput biztosít bizonyos gátlástalan vállalkozások számára, amelyek a beszedett héát megtartva eltűnnek a kormányzat szeme elől.
  • Egyablakos ügyintézési rendszer: A határokon átnyúlóan értékesítő vállalkozások egy egyablakos ügyintézési rendszernek köszönhetően egyszerűbben teljesíthetik héakötelezettségeiket. A kereskedők bevallásaikat egy egységes online portálon, saját nyelvükön és a saját országuk szabályainak és közigazgatási formanyomtatványainak megfelelően nyújthatják be, ugyanitt az adót is megfizethetik. A tagállamok ezt követően közvetlenül egymásnak fizetik ki a héa összegét, akárcsak az e-szolgáltatások értékesítése esetében.
  • Nagyobb összhang: A „rendeltetési hely” elve felé való elmozdulással a héa végleges összegét mindig a végső fogyasztó tagállamában kell megfizetni, az ott érvényes mértékben. A Bizottság régóta adós ezzel a lépéssel, amelyet a tagállamok is támogatnak. Ez az elv az e-szolgáltatások terén már működik.
  • Kisebb bürokrácia: A számlázási szabályok egyszerűsítése révén a számlakibocsátók a határokon átnyúló ügyletek esetében is a saját országuk szabályainak megfelelően állíthatják ki a számlát. A vállalkozásoknak többé nem kell listát (úgynevezett összesítő nyilatkozatot) készíteniük adóhatóságuk számára a határokon átnyúló ügyletekről.

A mai javaslat emellett bevezeti a minősített adóalany fogalmát – az ebbe a kategóriába tartozó megbízható vállalkozásokra egyszerűbb és időtakarékosabb szabályok vonatkoznak. A Bizottság javaslatot tett négy, 2019-től bevezetendő „gyors megoldásra” is. Ezeket a rövid távú intézkedéseket kifejezetten a tagállamok kérték jelenlegi héarendszereik napi működésének javítása érdekében, a végleges rendszer teljes körű elfogadásáig és végrehajtásáig.

A következő lépések
A jogalkotási javaslat egyfelől a tagállamok elé kerül a Tanács keretén belüli elfogadás céljából, másfelől az Európai Parlament elé konzultáció céljából. A Bizottság a kezdeményezést 2018-ban részletes jogi javaslattal bővíti ki, amely az úgynevezett héairányelv technikai szintű módosításával lehetővé teszi a ma javasolt végleges héarendszer zökkenőmentes végrehajtását.

Háttér-információk
A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. Az első héairányelv 1967-ből származik. Eredetileg a versenyt torzító és az áruk szabad mozgását gátló forgalmi adók eltörlése, valamint a belső határokon alkalmazott adóügyi ellenőrzések és alaki követelmények megszüntetése érdekében hozták létre. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7 %-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása is a héán alapul. Fogyasztási adóként az adóztatás egyik leginkább növekedésbarát formájának számít.

A héarendszer azonban a számos reform ellenére sem tudta felvenni a lépést napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A jelenlegi héarendszer 1993-ból származik, átmeneti rendszernek szánták. E rendszer töredezett, az egyre nagyobb számban határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások számára bonyolult, és teret ad a csalásnak: a belföldi és a határokon átnyúló tranzakciók kezelése eltérő, valamint az egységes piacon belül héamentesen vásárolhatók áruk és szolgáltatások.

A Bizottság következetesen sürgette a héarendszer reformját. Az EU egészében kereskedő vállalkozások számára a határok ma is a mindennapok részét képezik, ha a héáról van szó. A jelenlegi héaszabályozás az uniós jog egyik utolsó olyan területe, amely nincs összhangban az egységes piac alapelveivel.

További információk
Kérdések és válaszok a héareformról
Link a közleményhez
A héára vonatkozó 2016. évi cselekvési terv
2017. évi tanulmány a héabevétel-kiesésről
A Bizottság javaslatai az e-kereskedelem héájáról (2016. december)
Hatásvizsgálat

Forrás:
Az Európai Bizottság az uniós héarendszer átfogó reformját javasolja; Európai Bizottság; IP/17/3443; 2017. október 4.