környezetvédelemközigazgatás: magyarszakirodalom

A fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások és újszerű megoldási lehetőségek az önkormányzati szférában

Szerző: 2017. október 23.No Comments

„Értekezésemben újszerű megoldásokat kerestem a fenntartható fejlődési célok, a stratégiai tervek és a társadalmi kezdeményezések harmonizálására Európai Uniós és tagállami, transznacionális, illetve helyi közigazgatási szinteken.

Feltételeztem, hogy a közigazgatás szerkezeti ésszerűsítése jobb lehetőséget teremt a különböző szintek fenntarthatósági törekvései közötti harmonizációra, hogy az együttműködés új struktúrái hozhatók létre, és hogy helyi szinten lehetőség van a vállalati-társadalmi-kormányzati fenntarthatósági célok harmonizációjára.

Vizsgálataimat a fenntartható fejlődés aktuális kihívásai, értelmezési kérdései, a törekvések nemzetközi beágyazódása, és az éghajlatvédelem és fenntarthatóság viszonyrendszerének áttekintésével kezdem. Folytatásként a kormányzatok fenntarthatósági szerepét vizsgálom, a feladatellátás elmélete, újszerű megoldási lehetőségek oldaláról. Ezt követően a föderalizálódó Európa közigazgatási rendszereinek megújulását ismertetem, a struktúrák, reformtrendek, törekvések és kudarcok alapján. Az Európai Unió és az alacsonyabb szintek szereplői közötti egyeztetés új módszerét ismertetem a következő fejezetben, amelyben azt vizsgálom, hogy a nyílt koordinációs módszer milyen körülmények és korlátok között alkalmazható a fenntarthatósági törekvések harmonizációjában. Végül, a helyi/kistérségi szint támogatására egy új településgazdálkodási modellt vezetek be, mely a vállalati, lakossági és önkormányzati szféra együttműködésével segíti elő a közös fenntarthatósági célok megvalósulását.

Disszertációm eredményei a következők. (1) Feltártam a térségi, körzeti és helyi szint töredezettségét, amely a feladatteher ismeretében hátráltatja a fenntarthatósági törekvéseket, és bemutattam egy prominens szerkezeti reformstratégia főbb jegyeit. (2) Megvizsgáltam a nyílt koordinációs módszer, mint fenntarthatósági harmonizációs eszköz alkalmazhatóságát, és leírtam a korlátait. (3) Felvázoltam egy új településgazdálkodási modell elméleti működésének körülményeit, és empirikus módszerrel feltártam a modell magyarországi alkalmazásának gyakorlati korlátait.. ”

Forrás:
A fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások és újszerű megoldási lehetőségeket az önkormányzati szférában; Horváth György Ádám; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola; a védés időpontja: 2017. november 10., helye: BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Q ép. fsz. 17., Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) (pdf)
Lásd még: Nyitott koordinációs módszer és European cooperation: the Open Method of Coordination