egészségügyközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az emberi erőforrások minisztere 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Szerző: 2017. október 29.No Comments

„Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendeletcsomag (annak melléklete) tartalmazza a törzskarton vezetéséről szóló kiegészítéseket, amelyek a háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és a fogorvosokra vonatkoznak – derül ki a Magyar Közlöny 171. számából.

A törzskarton adatait a háziorvosnak 2018. július 1-jétől számított három éven belül kell feltöltenie a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerbe, s évente legalább a bejelentkezett biztosítottak 30 százalékának adatait szükséges feltöltenie.

A törzskarton kitöltéséről szóló útmutatót az Egészségügyi Szakmai Kollégium a honlapján teszi közzé, míg a törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK 2018. május 1-jéig teszi közzé a honlapján.

A törzskartont vezető informatikai rendszernek képesnek kell lennie az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő kapcsolódásra, releváns adatok fogadására is. A törzskarton szerinti adatok az EESZT-ben található adatok alapján is kitölthetők. A feltöltött adatokat 3 évente felül kell vizsgálni, azzal, hogy be-, illetve átjelentkezéskor, valamint egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a szükséges változásokat rögzíteni kell.

A törzskartonba történő bejegyzést követően a biztosított részére összefoglaló dokumentum kerül átadásra, amelyről a beteg lemondhat.

A Magyar Közlöny 171. számában a 28440 oldalától kezdődően a 3. és 4. melléklet tartalmazza a feltöltendő adatokat.”

Forrás:
Törzskarton: ezeket az adatokat kell feltölteni; Weborvos; 2017. október 26.
Az emberi erőforrások minisztere 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 171. szám; 2017. október 25.; 28433-28455. oldalak (pdf) [természetesen a törzskartonra vonatkozó részeken kívül más is van a rendeletben] 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár