Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaterületfejlesztéstörvények, határozatok

334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Szerző: 2017. november 13.No Comments

„…1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

Mellékletek a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az országos és kiemelt térségi területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

A megyei területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatok

A településrendezési eszköz készítéséhez szükséges, és koncepciót, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez felhasználható adatbázisok és adatok…”

Forrás:
334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 181. szám; 2017. november 9.; 29568-29576. oldalak (pdf)