energiagazdaságinformatikatechnikatörvények, határozatok

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Szerző: 2018. január 1.No Comments

„…1. Általános rendelkezések

1. § Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos – 2. §-ban meghatározott – egyes közfeladatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) látja el.

2. A Társaság feladatai

2. § A Társaság az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő közfeladatai körében felelős

a) az országos átjárhatóságot biztosító, elektromos járművek feltöltésére szolgáló töltőinfrastruktúra kiépítéséért, amelynek keretében

aa) közreműködik a töltőtelepítési fejlesztések koordinálásában,

ab) megvalósítja a töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló egyes, központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból létrehozandó kormányzati fejlesztéseket,

b) az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartásáért és üzemeltetéséért, a közfeladat körébe bele nem értve az elektromobilitás felhasználó részére történő elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet,

c) tisztán elektromos gépjármű-részarány növelésének elősegítéséért az elektromos gépjárművek központi beszerzése útján azon költségvetési szervek részére, amelyek nem tartoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötelezően ellátott körbe, és nem élnek az e körhöz való csatlakozási jogukkal,

d) az elektromobilitási piac szereplői közötti átjárhatóság biztosításának, valamint az elektromobilitási piac egységes működéséhez szükséges, kölcsönös elszámolást biztosító elektronikus fizetési platform kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáért.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) országos átjárhatóság: azon lehetőség megteremtése, amely által kizárólag a nyilvános elektromos töltőpontok igénybevételével Magyarország bármely pontja elérhetővé válik az elektromos meghajtású gépjárművek számára,

b) elektromobilitás felhasználó: az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti fogalom,

c) elektromobilitás szolgáltatás: az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti fogalom…”

Forrás:
443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról; Magyar Közlöny; 2017. évi 225. szám; 2017. december 27.; 35833. oldal (PDF)