Skip to main content
informatikaművelődéstörvények, határozatok

Továbbra is Czunyiné dr. Bertalan Judit irányítja a digitális oktatási tartalomfejlesztést

Szerző: 2018. február 5.No Comments

„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a digitális oktatás tartalomfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátására – 2018. február 15. napjától – Czunyiné dr. Bertalan Juditot kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében ellátja
a) a digitális tanítási és tanulási környezet koncepciójának kidolgozásával,
b) az oktatási rendszer digitális tananyagai előállításának koordinációjával, valamint
c) a digitális tanítási és tanulási módszer bevezetésével összefüggő feladatokat.

3. A kormánybiztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere irányítja.

4. A kormánybiztos e tevékenységéért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásokban részesül.

5. A kormánybiztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezetében működő titkárság segíti.

6. Ez a határozat 2018. február 15-én lép hatályba.

7. Hatályát veszti a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat…”

Forrás:
1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1011/2018. (II. 1.) Korm. határozata a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2018. évi 11. szám; 2018. február 1.; 295. oldal (PDF)