Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1029/2018. (II. 6.) Korm. határozata a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról

Szerző: 2018. február 12.No Comments

„A Kormány
1. tudomásul veszi a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. és 3. pontjában, továbbá az 1. mellékletében foglalt táblázat E:2–E:10 és E:13 mezőjében meghatározott célok teljesítését;

2. teljesítettnek fogadja el a Miniszterelnökség európai uniós források felhasználása területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységei, az igazoló hatóság, az audit hatóság, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós költségvetési kapcsolatokért felelős szervezeti egysége tekintetében a Határozat 2. és 3. pontjában, továbbá az 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében meghatározott célkitűzéseket;

3. az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel felhívja az érintett minisztereket a céljuttatásnak a Határozat 6. pont a) alpontja és – a 8. pont b) és c) alpontjában meghatározottakra figyelemmel – 8. pont a) alpontja szerinti kifizetésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

4. az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a Határozat 10. pont a)–d) alpontja szerinti feltételek teljesülését, és tegyék meg a Határozat szerinti szükséges intézkedéseket.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal”

Forrás:
1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1029/2018. (II. 6.) Korm. határozata a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 14. szám; 2018. február 6.; 605-606. oldalak (PDF)