gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Adófórum összefogással az adózás új rendjéről

Szerző: 2018. március 5.No Comments

„Teltház előtt tartott közös tájékoztatást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, valamint a NAV az adóeljárás és az egyes adótörvények 2018. évi változásairól. A Krisztina körúti székházba szervezett fórumon egyéni konzultációra is lehetősége nyílt a vállalkozóknak.

„Egy-egy adófizetési határnapon gyakran emlegetik a vállalkozók a régi mondást: „Adjuk meg a királynak, ami a királyé”. De nem mindegy, mennyit és hogyan” – kezdte bevezetőjében Marjay Gyula, a VOSZ BPMRSZ elnöke, aki egyben a rendezvény szakmai moderátora is volt. „Fontos ismernünk a megújuló adójogszabályokat, amelyek a vállalkozók számára több kedvező lehetőséget is rejtenek, ami segít a „mennyit” és „hogyan” szócska értelmezésében. De nem titkolhatjuk el azt sem, hogy esetenként még növelik a bürokráciát, amit egyik vállalkozó társunk sem szeret.”

Krisán László BKIK elnök hangsúlyozta, hogy az ilyen és hasonló rendezvények szervezésében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szeretne élen járni, ezzel is segítve a vállalkozói lét mindennapjait. Üdvözölte, hogy az adóeljárás módosításában a NAV egy „új arca” kezd megjelenni, a barátságosabb, vállalkozó barát. Ennek egyik eleme az indulást segítő mentorálási program, amelyben a kamara is szívesen vállal feladatot, hogy minél több kezdő vállalkozás élhessen a lehetőséggel.

Dr. Kiss Zoltán, a BKIK GSZT elnöke rövid köszöntőjében elmondta, hogy a több éve élő együttműködési megállapodás alapján a NAV rendszeres tájékoztatókat tart a vállalkozók részére, ami jelentős segítsége nyújt a tevékenységük során.

Czinege Attila, a NAV Ellenőrzési szakfőigazgatója az adózás rendjében történő változások közül az ellenőrzésben megjelenő újdonságokat, valamint a NAV új feladatait ismertette. Ez utóbbinál részletesen elmondta a mentorálás szabályait, nevezetesen, hogy a kezdő vállalkozásoknak egy felhívó levelet küld az Adóhivatal majd ezt követően, ha visszajelentkeznek, hogy élni kívánnak a lehetőséggel, akkor 6 hónapon keresztül tanácsadással, képzési fórumokkal állnak a kezdők rendelkezésére. Érdekes dologra világított rá. Ha az érintettek megismerik az adózás, könyvelés rendszerét, még a könyvelők munkája is felértékelődhet a vállalkozók szemében. Javasolja, hogy jelentkezzenek vissza a megszólítottak. Már nem riogatás célját szolgálja az a kifejezés, hogy: „Mentoráljon Téged a NAV!” Szólt még az elektronikus ellenőrzési rendszer jogintézményéről, ahol minden irat elektronikusan oda-vissza továbbítható. Külön felhívta a figyelmet, hogy idéntől az adóellenőrzések semmi módon nem tarthatnak egy évnél tovább, sőt a megbízható adózóknál és az egyéni vállalkozóknál 180 napon túl.

Dr. Bokor Csaba, a NAV Jogi szakfőigazgatója folytatta az Adózás rendjéről szóló törvény (ART), valamint az Adóigazgatási rendtartásról szóló tv (AIR) változásainak ismertetését. Elsősorban az adózói képviselet módosulásáról, majd az elektronikus kapcsolattartás kötelezővé tételéről szólt. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy 2018-tól a társaságok kizárólag elektronikusan tarthatják a kapcsolatot a Hivatallal, de még átmenetileg befogadnak papír alapú kérelmeket, fellebbezéseket, észrevételeket. De ez záros határidejű lesz.

Elmondta még, hogy a teljes végrehajtásért kijelölt hatóság 2018-tól a NAV, ahol a pénzkövetelések behatásán túl a meghatározott cselekmények kikényszerítése is az ő feladatuk. Az ellenőrzésekhez kapcsolódó változásoknál kiemelte, hogy abban az esetben, ha az adózó elfogadja az Adóhivatal ellenőrzési határozatát és lemond a fellebbezés lehetőségéről, a kiszabott bírság felét el fogják engedni.

Az elektronikus ügyintézés rejtelmeiről Tóth Gábor a NAV Adóügyi Főosztály főosztályvezető helyettese tartott előadást. Az erről szóló jogszabály a 2015.évi CCXXII. tv, amely idén január 1-jén lépett hatályba. Megtudtuk, hogy a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartás (KÜNY) innentől az ügyfélkapus kapcsolattartást jelenti, de ami a legfontosabb, hogy alapértelmezetten az államnak a gazdálkodó szervekkel elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és fordítva is igaz. Csak tárhelyeken keresztül kommunikálhatunk a jövőben. Arról is értesültek a jelen lévők, hogy mi is az az „e-papír”, ami szintén ügyintézésre szolgál olyan esetben, melyhez nem tartozik sablon nyomtatvány. Külön tájékoztatást adott a cégkapu működésének mikéntjéről, valamint, hogy a cégeknek szabályozni kell majd az ide érkező levelek hozzáférhetőségét.

A közönség soraiban ülők egyetértettek abban, hogy mindezt még komolyan tanulmányozni kell, amihez komoly segítséget jelentnek az ilyen és hasonló továbbképzések.

A szünetben a vállalkozók konzultálhattak a megjelent előadókkal, valamint akár egyedi ügyekről tárgyalhattak a NAV Fővárosi Igazgatóságainak és Pest megyei Igazgatóságának vezetőivel, vezető-helyetteseivel. Ennek a lehetőségnek is sokan örültek.

A szakmai délután második felében a személyi jövedelemadó, a járulékok, a KATA, a KIVA, a TAO és az ÁFA változásairól tartottak előadást a NAV szakemberei.

Harkai Réka, a NAV Tájékoztatási osztályvezetője az SZJA változásoknál az elektronikus SZJA bevallás lehetőségére, valamint az őstermelők és az adószámos magánszemélyek felé történő kiterjesztésre hívta fel a figyelmet. A törvény módosításából olyan érdekességeket emelt ki, mint például, hogy a hivatali célú magángépkocsinál már a közeli hozzátartozó gépkocsija is elszámolható, de meglétét már nem a kötelező biztosítási csekkel, hanem a törzskönyvvel, vagy lízingszerződéssel kell igazolni. Hogy a saját célra fuvarozó munkavállalóknál (gépkocsivezető, árukísérő) is elszámolható 2018-tól napi 3000 Ft kiküldetési napidíj adómentesen. Továbbá, hogy a munkáltató is átvállalhatja dolgozója diákhitelének törlesztését a minimál bér 20%-áig. Kedvező módon a dolgozók részére adómentesen adható lakáscélú támogatások összege is.

A népszerű adónemről a KATA-ról és a járulékok változásáról Dr. Kiss Mariann, a NAV főreferense beszélt, aki a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek kedvező adózását és járulékmentes kifizetéseinek lehetőségét is ismertette.

Nagy Attila főreferens az ÁFA törvény módosításáról, ezen belül is kiemelten a július 1-jétől bevezetésre kerülő on-line számlázásról szólt. A 100.000 Ft feletti ÁFA tartalommal rendelkező számlákat számlázó szoftvernek kell beküldenie egy portálon keresztül a NAV részére. A kézi számlát írók sem járnak jobban, mert nekik manuálisan kell majd felrögzíteni ezen bizonylatokat a kiállítástól számított 5 napon belül, de ha az ÁFA tartalom eléri az 500 ezer forintot, akkor a kiállítást követőn. Ezzel a komoly adminisztrációs teherrel akarja a jogalkotó arra ösztönözni a vállalkozókat, hogy minél többen térjenek át a gépi számlázásra.

A késő estébe nyúló fórum végé a jelenlévők további konzultációs kérdésekkel fordultak az előadók felé.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevők munkáját, segítőkészségét!”

Forrás:
Adófórum összefogással; Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara; 2018. március 1.