gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatársadalomtörvények, határozatok

1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat az „okos város” funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Szerző: 2018. április 1.No Comments

„A Kormány – egyetértve az „okos város” funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával és e célból Monor Városban megvalósított pilot projekt központi finanszírozásával –

1. a szolgáltatásplatform szakmai, illetve jogi megalapozásához szükséges megvalósítási tanulmány előkészítése céljából

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 10 000 000 forint költségvetési forrás egyszeri biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 5 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára;

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 58. Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcímmel történő kiegészítését;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az okos város funkcionalitás létrehozását megalapozó helyi előkészítési feladatokhoz – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 5 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 58. Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján az érintett települési önkormányzat részére költségvetési támogatást nyújtson 2018. július 31-i felhasználási határidővel;

f) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzat számára;

Felelős: az a)–d) alpontok vonatkozásában nemzetgazdasági miniszter, az e)–f) alpontok vonatkozásában belügyminiszter
Határidő: az a)–d) alpontok vonatkozásában azonnal az e)–f) alpontok vonatkozásában a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, az 1. pont szerinti megvalósíthatósági tanulmány alapján

a) – Monor Város Önkormányzatával együttműködésben – készítse elő és terjessze a Kormány elé a központi okosváros-platformszolgáltatást közszolgáltatásként definiáló és ennek tartalmát részletesen meghatározó szabályozást;

b) tegyen javaslatot

ba) a platformszolgáltatáshoz – annak létrehozásához, bevezetéséhez, fenntartásához – szükséges központi költségek biztosítására,

bb) a Monor városban kialakított mintarendszer elkészítéséhez, bevezetéséhez és fenntartásához szükséges, valamint az azzal összefüggő helyi költségek biztosítására.

Felelős: belügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. július 31.”

Forrás:
1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat az „okos város” funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1165/2018. (III. 27.) Korm. határozata az „okos város” funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2018. évi 44. szám; 2018. március 27.; 2108-2109. oldalak (PDF)