jogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartudomány

Magyarország csatlakozott az uniós mesterséges intelligencia együttműködéséhez

Szerző: 2018. április 12.No Comments

„Pálinkás József Brüsszelben aláírta Magyarország csatlakozását az EU mesterséges intelligencia együttműködéséhez. A tagországok koordináltan kívánnak fellépni a mesterséges intelligencia kutatása, alkalmazása, jogi szabályozása érdekében. A Digital Day rendezvényen április 10-én több uniós ország képviselői által aláírt nyilatkozatról a visegrádi tagországok külön állásfoglalást is közzétettek, hangsúlyozva, hogy a területet érintő fejlesztéseket, együttműködéseket célzottan ösztönzik a jövőben.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal már 2018 januárjában közzétette a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatásokat támogató, egymilliárd forintos keretösszegű tematikus felhívást, amely céljaiban és időzítésében is jól illeszkedik a kezdeményezéshez.

Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke az eseményhez kapcsolódóan elmondta: „A mesterséges intelligencia kutatása több olyan tudományterületen, így a matematika, a robottechnológia, valamint a gépi tanulás szakterületén igényel nemzetközileg versenyképes tudást és kutatói hátteret, amelyeken több magyar kutatói műhely a nemzetközi élvonalba sorolható. A Nemzeti Kiválósági Program tematikus alprogramja és a most aláírt kezdeményezés új perspektívákat nyitnak a kutatási témában erős kutatócsoportok és a kapcsolódó ipari-kutatóhelyi együttműködések számára megnyíló célzott uniós pályázatokban is.” Hozzátette: a brüsszeli tanácskozáson a mesterséges intelligencia technológiai, jogi, etikai kérdései és társadalmi hatásai is nagy hangsúlyt kaptak, kiemelve az oktatás jelentőségét. Az NKFI Hivatal elnöke hozzátette: „A Digital Day rendezvényen aláírt másik, úgynevezett Innovációs Radar kezdeményezés az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs közösség tagjai kutatási eredményeinek elemzését, európai hasznosításának ösztönzését célozza”

A számos tudományterületet, technológiát érintő mesterséges intelligencia kutatására az Európai Bizottság már most évi 200 millió eurót fordít a Horizont 2020 innovációs keretprogram részeként. Az Európai Bizottság 2018 áprilisában várhatóan bejelenti átfogó mesterséges intelligencia stratégiáját, melyben javaslatot tesznek majd a 2020 utáni keretprogramban a témára fordítandó költségvetésre is. A mesterséges intelligencia területén jelenleg is nyitott egy közvetlenül Brüsszelben megpályázható, célzott pályázati felhívás (2018. április 17-i határidővel), 20 millió euró forrással.

Magyarország a mesterséges intelligencia nyilatkozathoz való csatlakozásával együttműködést vállal a többi tagállammal a mesterséges intelligencia területén történő európai technológiai és ipari kapacitás fejlesztésében, a technológiához kapcsolódó etikai, jogi, biztonsági kérdések kezelésében; az európai oktatási-képzési rendszerekhez, valamint a munkaerőpiachoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági problémák megoldásában.

A nyilatkozat aláírói vállalják, hogy nemzeti programok keretében támogatják a mesterséges intelligencia területén való kutatást és a technológiák bevezetését; megerősítik a kutatási központokat, kompetencia-központok létesítésével hozzájárulnak a technológia bevezetéséhez, elterjesztéséhez (pl. KKV-k, kormányzati szervek körében); hozzájárulnak a nyílt adatok hozzáférhetőségének javításához, amelyek a mesterséges intelligencia hatékony működéséhez szükségesek; támogatják az európai mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) szövetség létrehozását, és ösztönzik a tagállami szereplők bekapcsolódását.

Lengyelország kezdeményezésére a V4 országok közös állásfoglalást tettek közzé az együttműködési nyilatkozat aláírását támogatva és jelezve elkötelezettségüket a területhez kapcsolódó kutatási, innovációs tevékenység támogatásában.

Pálinkás József az uniós Innovációs Radar kezdeményezést is aláírta Brüsszelben. A Joint Research Centerrel (Közös Kutatási Központ) együttműködésben kidolgozott program keretében az Európai Bizottság szakértők, illetve objektív szempontrendszer és módszertan alapján végzi az ígéretes eredmények, innovációk, innovátorok (pl. innovatív kis- és középvállalkozások) azonosítását, támogatását, illetve segíti elő a kutatási eredmények európai hasznosulását. Az Innovációs Radar céljai között szerepel továbbá, hogy ezen innovátorok számára több szinten, és számos formában (befektetők közvetítése, támogatás a piacra jutásban, kapcsolatépítés és promóció elősegítése, tanácsadás üzleti terv kialakításához) álljon rendelkezésre további támogatás.”

Forrás:
Magyarország csatlakozott az uniós Mesterséges Intelligencia Nyilatkozathoz; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; 2018. április 10.