gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatársadalom

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. április 9-április 13.

Szerző: 2018. április 16.No Comments

Előzetes tájékoztató
„Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045” projekt keretében Központi tűzfal kapacitás bővítés szállítása”_Előzetes tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 54.477.225,- Ft
Lásd bővebben

Ajánlati/Részvételi felhívás/

Intézményirányítási folyamatok újraszervezése, intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, felsőoktatási intézményekhez bevezetése és kapcs. szolg.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/69
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.11.
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.16.
A közbeszerzés ismertetése:
Megrendelőre és további 14 darab állami felsőoktatási intézményre kiterjedően az intézményirányítási folyamatok újraszervezése, az intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, a megvalósított intézményirányítási szakrendszerek Megrendelőhöz és Felsőoktatási intézmény konzorciumi tagokhoz történő bevezetése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a szakrendszerek üzembe állításához szükséges hardver és szoftver infrastruktúra elemek szállítása és üzembe helyezése…
Lásd bővebben

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.11.
Lásd bővebben

Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól (706/2018)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.17.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 100.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése és támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.14.
A közbeszerzés ismertetése:
Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására nyilvántartó program szoftverfejlesztése, alapadatokkal való feltöltése, a korábbi rendszerből az adatok migrálása, valamint a program átadását-átvételét követően fejlesztői támogatási (support) szolgáltatás és rendszerkövetési (fejlesztési) szolgáltatás biztosítása. Az informatikai rendszer üzemeltetését és a rendszer működési környezetének biztosítását központi szolgáltató (NISZ Zrt.) végzi, akivel a feladatok ellátása során folyamatos együttműködés szükséges…
Lásd bővebben

Szoftverfejlesztési szolgáltatás beszerzése műszerek integrálása céljából mobil és fix mérőrendszerekhez (eljárást megindító felhívás)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/70
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.04.12.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.23.
Lásd bővebben

TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.27.
A közbeszerzés rövid ismertetése: A nyilvánosságot biztosító egyes feladatok ellátása a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
A közbeszerzés mennyisége: Paktum honlap (1 db új önálló honlap) létrehozása a széles körű platform biztosítása érdekében az alábbiak szerint:
Az oldal elsődleges feladata/célja az információszolgáltatás a megyei paktum projekt megvalósításával kapcsolatosan valamennyi érintett fél, és célcsoporti tagok részére.
Lásd bővebben
(TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések. Szerk.)

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eredménytájékoztató – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
A közbeszerzés ismertetése:
A projekt céljainak (ügyfélelégedettség növelése, átfutási és a belső ügyintézési idő csökkenése, a szakrendszerek integrációjának és az elektronikus ügyintézési szint növelése, stb.) megfelelő végrehajtásához,a projekttől elvárt egyes eredmények bázis és cél értékének méréséhez szükséges felméréseket,kimutatásokat, adatbázisokat létrehozni, kutatásokat elvégezni.A célok elérését tényekkel kell bizonyítani és alátámasztani. Ehhez a bázisokat meg kell határozni, hogy a bázishoz mérve az elért eredményeket megállapítható legyen, hogy elérésére kerültek-e a kitűzött célértékek…
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 84.425.197,- Ft
Lásd bővebben

„Mobilizált ügyfélszolgálat beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal részére.”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Vas Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SCORPIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése: Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat megvalósítása keretében 1 darab, az állami normatíva áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 3. kategóriájába sorolt új átalakított haszongépjármű beszerzése, és kialakítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.449.500 ,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – „Szoftver licenc frissítések”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: ATOS Magyarország Kft.; NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.; ATOS Magyarország Kft.; WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 12.755.276,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéról – Új informatikai eszközök és egyéb kapcsolódó eszközök beszerzése 7 részben adásvételi szerződés keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Herman Ottó Múzeum
Nyertes ajánlattevő: Duna Elektronika Kft.; SYSInfo Kft.; Duna Elektronika Kft.; INFORMATÉKA Kft.; Duna Elektronika Kft.; ALBACOMP RI Kft.; Duna Elektronika Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 8.063.360,- Ft
Lásd bővebben

EESZT -Connect alkalmazás fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: DigitDoc Kft.
A közbeszerzés mennyisége: A beszerzés tárgya az előzmény Projekt keretében kiépítésre került Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) megnevezésű rendszer jogszabály szerinti Intézményi Csatlakozási folyamat műszaki csatlakozás ellenőrzése folyamatának támogatására fejlesztendő alkalmazás megvalósítása.
A megvalósítás az alábbi feladatokat foglalja magába:
1. EESZT kapcsolatellenőrzést támogató alkalmazás fejlesztése
2. EESZT kapcsolatellenőrzést támogató alkalmazás illesztése az EESZT Intézményi csatlakozási folyamatokba szolgáltatások elvégzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.300.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a „BBA-5.1.2-2015-00008. – A NAV Bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/68
Közzététel dátuma: 2018.04.10.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nyertes ajánlattevő: Digital Forensics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövid meghatározás:
A NAV Bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése 2 részben, adásvételi szerződés keretében megkötött szerződés alapján.
1. rész: Speciális adatmentő és adatelemző eszközök (szállítása, üzembe helyezése továbbá használatuk betanítása)
2. rész: Általános adatmentő és adatelemző eszközök (szállítása, üzembe helyezése)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 38.631.200,- Ft
Lásd bővebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató – „Medsol/EMedsol HIS rendszer használatához kapcsolódó licenszek beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/68
Közzététel dátuma: 2018.04.10.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 350.002.120,- Ft
Lásd bővebben
(Megjegyzés: HIS=Hospital information system, kórházi információs rendszer. Szerk.)

Tájékoztató az eljárás ereményéről_MATLAB szoftverek követése 2 évre és opcionális licencbeszerzés (KBF/41/2018)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/69
Közzététel dátuma: 2018.04.11.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: GAMAX Laboratory Solutions Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 78.268.154,- Ft
Lásd bővebben

Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.) (tájékoztató az eljárás eredményéről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: Századvég Politikai Iskola Alapítvány; Századvég Gazdaságkutató Zrt.
A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.
A kutatás három alap kutatási szempont alapján, 12 fő témacsoportot határoz meg.
A három alap kutatási szempont:
* Az időskorúak jövő percepciója, időskori szerepek (pl.: nyugdíj melletti munkavállalás versus nagyszülői szerepvállalás);
* Az öregedéssel együtt megjelenő problémák (pl.: egészség, anyagi helyzet és annak változásai);
* Az egyén, család, állam szerepe az időskorúak életében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 196.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/67
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Isis-Com Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
A közbeszerzés ismertetése:
1. A megrendelt feladatok:
1.1. Menedzselt intézményi adathálózat: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények számára zárt adathálózat és központi Internet kijárat biztosítása szolgáltató által menedzselt végponti routerekkel, valamint a városi képviselők otthoni Internet kapcsolatának biztosítása.
1.2. Menedzselt központi tűzfalszolgáltatás: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények közös Internet kijáratának védelmére tűzfal szolgáltatás biztosítása.
1.3. Menedzselt Internet szolgáltatás: Szombathelyi végpontok számára Internet szolgáltatás biztosítása Szolgáltató által menedzselt routerrel.
1.4. HotSpot szolgáltatás és Internet biztosítása rendezvényekhez…
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 67.752.000,- Ft
Lásd bővebben

ZMKH részére az EKEIDR rendszer moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint” tárgyú, Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárás szerződéskötési információi
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Ajánlatkérő: Zala Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.666.666,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzése

BBA-5.3.3-2015-00004 projekt keretében Kiberbűnözés elleni bűnüldözési képzési szolgáltatások beszerzése – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/68
Közzététel dátuma: 2018.04.10.
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
A közbeszerzés rövid ismertetése: BBA-5.3.3-2015-00004 projekt keretében Kiberbűnözés elleni bűnüldözési képzési szolgáltatások beszerzése az alábbi témákban:
A számítógépes bűncselekmények felderítéséhez szükséges, specializált tematikájú elméleti és gyakorlati képzések:
1. COUNCIL CERTIFIED SECURITY SPECIALIST 40 óra 4 fő
2. SE SOCIAL ENGINEERING 24 óra 4 fő
3. CHFI Computer Hacking Forensic Investigator 40 óra 4 fő
4. WEBSECURITY 24 óra 4 fő
5. LINUX ALAPKÉPZÉS 32 óra 4 fő
LINUX HALADÓKÉPZÉS 32 óra 4 fő
Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett ajánlat (Kbt. 75. § (1) bek. a) pont) illetve kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett (Kbt. 75. § (1) bek. b) pont)
Lásd bővebben