Találat: közbeszerzések

Közbeszerzések: erősödik a miniszteri kontroll

„Bár a 2021–2027-es európai uniós fejlesztési időszak forrásaiból Magyarország még nem jutott pénzhez, a majdani támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletet most módosította a kabinet, még több ellenőrzési jogkört adva a közbeszerzésekért felelős kormánytagnak, azaz Navracsics Tibor területfejlesztési – és egyben az EU-s források felhasználásában illetékes – miniszternek. A kormány július végén benyújtotta a 2021–2027-es fejlesztési periódusra vonatkozó nyolc operatív programot az Európai Bizottságnak, amelynek öt hónapja van ezek értékelésére. Navracsics Tibor az ennek apropóján tartott sajtótájékoztatón akkor azt mondta, a kormány célja,...

Részletek

Védelmi ipar: Az EU közös közbeszerzés révén 500 millió eurós eszközzel erősíti meg az európai védelmi ipart

„A Bizottság ma elfogadta az európai védelmi ipar közös közbeszerzés útján történő megerősítését szolgáló eszköz (EDIRPA) 2022–2024-es időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. A májusi védelmi beruházási hiányokról szóló közös közleményben bejelentetteknek megfelelően a Bizottság eleget tesz azon kötelezettségvállalásának, mely szerint rövid távú uniós eszközt hoz létre az európai védelmi ipar képességeinek az uniós tagállamok általi közös közbeszerzés révén történő megerősítésére. Az Európai Tanács kérésére létrehozott eszköz célja az Ukrajna elleni orosz agresszióból eredő legsürgetőbb és legkritikusabb...

Részletek

Az Európai Bizottság álláspontja a jogállamisági feltételek alkalmazásáról

„Az Európai Bizottság által a magyar kormánynak küldött hivatalos levél elégséges bizonyítékot lát arra, hogy a magyar közbeszerzési rendszer alapvető hiányosságai a nyomozati és ügyészségi munka elégtelenségeivel és a magas rangú visszaélésekre is kiterjedő átfogó korrupció-ellenes keret hiányával ötvöződve olyan egyveleget alkotnak, amely komolyan veszélyezteti az Unió pénzügyi érdekeit és indokolttá teszi az általános feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazását. Az Európai Bizottság meglátása szerint az uniós pénzek felhasználását intéző és ellenőrző, valamint a csalások és visszaélések kivizsgálásáért és a vádemelésért felelős struktúra gyengeségei,...

Részletek

Üvegkapu (Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) és a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer

„...1. A rendelet hatálya 1. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. (2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban:...

Részletek

Elindult a Nébih közétkeztetési információs oldala

„Számos fontos változás lép életbe szeptember 1-jétől a közétkeztetési tárgyú közbeszerzéseknél. Ezentúl többek között középpontba kerülnek a hazai termékek és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közétkeztetési minősítése is előfeltétellé válik. A pályázati folyamat és a beszerzések támogatása érdekében a Nébih létrehozta közétkeztetési információs oldalát. Az új tematikus weboldal nem csupán a közétkeztetők és a megrendelők, hanem a fogyasztók számára is tartogat érdekes információkat. 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekre vonatkozó 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályait, amelyek fő célja...

Részletek

A Kormány 1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozata az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

„A Kormány – összhangban a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozatban megfogalmazott célokkal – 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé az uniós alapokból származó támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekre alkalmazható olyan útmutatásokat, amelyek elősegítik e beszerzések előkészítésének és ellenőrzésének egyszerűsítését; Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2021. augusztus 31. 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti útmutatások alkalmazásával előkészített közbeszerzési dokumentumok esetén biztosítsa a feladatkörébe tartozó közbeszerzési ellenőrzések...

Részletek

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 3 útmutató aktualizálásáról döntött

„A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. december 18-án az alábbi tárgyú, aktualizált útmutatókat fogadta el: -    A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről; -    A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van; -    A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről. Az Útmutatók megtekinthetők, illetve letölthetők innen vagy...

Részletek

A közbeszerzéseket is utolérte a járvány

„Októberig mintegy 2500 közbeszerzési eljárást és több mint 550 milliárd forintot vitt el a koronavírus. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke reméli, hogy a közbeszerzési piac jövőre helyreáll. Van járványhatás a tendereknél? Egyértelműen tetten érhető. A legfrissebb adatok szerint az idei első tíz hónapban 6077 közbeszerzési eljárás folyt le Magyarországon, 2318 milliárd forint értékben, míg 2019 ugyanezen időszakában 8537 eljárás volt 2880 milliárd forint összértékben. A visszaesés egyértelmű, az eljárások száma eddig körülbelül 30 százalékkal, az összértéke pedig mintegy 20 százalékkal csökkent....

Részletek

A járványhelyzet miatt a közbeszerzések értéke mintegy ötödével csökkent 2020 első félévében

„Gyorsjelentésben tette közzé a magyar közbeszerzési piac alakulására vonatkozó legfontosabb adatokat a Közbeszerzési Hatóság. Az elemzés megállapítja, hogy 2020 első hat hónapjában összesen 3.746 db közbeszerzést folytattak le hazánkban, összesen 1.346 milliárd forint értékben. A koronavírus járvány gazdasági aktivitásra kifejtett negatív hatása jól látható, hiszen az eljárások száma körülbelül a negyedével, az értéke mintegy az ötödével csökkent 2019 első félévével összehasonlítva. A közbeszerzési eljárások tárgy szerinti megoszlását vizsgálva a gyorsjelentés rámutat, hogy a legnagyobb arányban (37,5%) építési beruházások valósultak meg, összesen 756.6...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. május 11-május 15.

Ajánlati/Részvételi felhívás KAR ITER rendszer támogatása és továbbfejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90 Közzététel dátuma: 2020.05.11. Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.18. A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer, a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel). Lásd bővebben CIIR rendszer üzemeltetése és fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90 Közzététel dátuma: 2020.05.11. Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal Ajánlattételi/részvételi...

Részletek
Page 1 of 13 1 2 13