gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bekapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásába

Szerző: 2018. április 22.No Comments

„…1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A DJP végrehajtásában részt vesz)
„c) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.”

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat…””

Forrás:
A Kormány 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelete a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 56. szám; 2018. április 21.; 3172. oldal (PDF)