Találat: Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bekapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásába

„...1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki: (A DJP végrehajtásában részt vesz) „c) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.” 2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a...

Részletek

A Kormány 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

„A Kormány...2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a Kamara informatikai fejlesztéséhez és az integrált vállalatirányítási rendszer kialakításához szükséges európai uniós források biztosításának lehetőségét. Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2014. december 31...” Forrás: A Kormány 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 144. szám, 2014. október 21.; 14230. oldal (pdf)

Részletek