Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Helyi önkormányzati rendszerek összehasonlító vizsgálata (francia-magyar konferencia)

Szerző: 2018. május 13.No Comments

„Az SZTE ÁJTK Összehasoníltó Jogi Intézetében működő A magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és összehasonlító jogi vizsgálata c. Államtudományi Kutatóműhely
2018. május 15-én szeretettel várja az érdeklődőket a Helyi önkormányzatok összehasonlító vizsgálata c. francia-magyar konferenciára
a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházába (Szeged, Somogyi u. 7.).

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük jelezzék részvételi szándékukat a program alatt található linken.

1. nap: 2018. május 15. (kedd)
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság
Konferencia nyelve: francia és magyar, szinkrontolmácsolással

9:20 Regisztráció

9:50 Prof. Dr. BALOGH Elemér, a SZTE Állam- ás Jogtudomány Kar dékánja, dékáni köszöntő

10:00 Prof. Dr. BADÓ Attila, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetének Intézetvezetője, a Kutatócsoport vezetője, nyitóbeszéd

A szekciók moderátora: Prof. Dr. Badó Attila
1. szekció
10.10 Dr. FELEKY Gábor (Szegedi Tudományegyetemí9
A lakosság viszonya az önkormányzatokhoz – helyi és országos viszonylatban // La relation entre la population et les municipalités au niveau local et national

10.30 Dr. ANTAL Tamás (Szegedi Tudományegyetem)
Helyi tanácsok döntéshozatala Magyarországon 1950 és 1990 között // Prise de décision des conseils locaux en Hongrie entre 1950 et 1990

Vita

11:00 Kávészünet

2. szekció
11:20 Dr. Christophe CHABROT (Université Lumière Lyon 2)
A területi komparatizmus kereteinek újragondolása // Repenser le cadre du comparatisme territorial

11:40 Pr. Patrizia MAGARO (Università Degli Studi Di Genova)
Egység és autonómia válság idején // Unité et autonomie en temps de crise

Vita

3. szekció
12:10 Dr Guillaume MERLAND (Université de Montpellier)
La clarification des compétences locales // A helyi illetékesség tisztázása

12:30 Carine GUÉMAR (Université de Montpellier)
La dynamique institutionnelle entre l’Union européenne et les collectivités locales // Az intézményi dinamika az Európai Unió és a helyi közösségek között

Vita

13:00 Ebédszünet

4. szekció
14:10 GÁT Ákos Bence (Igazságügyi Minisztérium)
Vezető köztisztviselők képzése Franciaországban: az ENA mítosza a decentralizált és dekoncentrált közigazgatás kontextusában // La formation des hauts fonctionnaires en France: le mythe de l’ENA dans le contexte d’une administration décentralisée et déconcentrée

14:30 Dr. KOVÁCS Róbert (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Programköltségvetés és a teljesítményelvű pénzügyi tervezés és menedzsment // Budget de programme et planification et management financiers basés sur la performance

Vita

5. szekció
15:00 Prof. Dr. BALÁZS István (Debreceni Egyetem)
L’espace internationale des collectivités territoriales / A helyi önkormányzatok nemzetközi környezete. Helyi önkormányzatok az „Európai Közigazgatási Térben”

15:20 Dr. DOBÓ Marianna (Eszterházy Károly Egyetem)
Döntési technikák, módszerek és paradigmaváltások a települési önkormányzatoknál // Techniques, méthodes de décision et changements de paradigme chez les gouvernements locaux

Vita

15:50 Prof. Dr. BADÓ Attila Záróbeszéd

16:00 Állófogadás

Az első nap ülései nyilvánosak, és előzetes regisztrációhoz kötöttek: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF1-J3hToKtQ-26IWq7THYHP-CulppDJWDb8ebVLrjtDc5IQ/viewform

Forrás:
Helyi önkormányzati rendszerek összehasonlító vizsgálata Francia-Magyar Konferencia; Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar ; 2018. április 24.