Skip to main content
közigazgatás: magyar

Kormányablakká alakult át a Berhidai Okmányiroda

Szerző: 2018. június 10.No Comments

„2018. június 6-án, Berhidán Dr. Vajda Viktória, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója tartott sajtótájékoztatót Veszprém megye immár 14. – a korábbi Okmányiroda átalakításával létrehozott – Kormányablakának megnyitása alkalmából. Berhidán, a Veszprémi út 1-3. száma alatt új Kormányablak várja az ügyfeleket, ahol – az okmányirodai ügyek mellett – a kormányablakokban intézhető ügyek indítására is lehetőség van.
Dr. Vajda Viktória Főigazgató a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a „Magyary Zoltán” Közigazgatás-fejlesztési Programban meghatározott „Jó Állam” kialakítása érdekében a Kormányzat célja az állampolgárok minél teljesebb körű elégedettségének elérése, a szolgáltató jellegű, ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézményrendszer létrehozása, az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása. A cél, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, a legkönnyebben elérhető módon, akár munkaidőn kívül is el tudja intézni a hivatalos ügyeit. Ennek érdekében kerültek kialakításra országos szinten az egységes arculatot hordozó, egyablakos ügyintézésre lehetőséget biztosító kormányablakok.

A Főigazgató tájékoztatást adott arról, hogy Veszprém megye vonatkozásában 2017. évben közel 470.000 ügyet intéztek a kormányablakokban, ezek mintegy 95 %-a az állampolgárok kérelmére indult eljárás volt. A kormányablakok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, amelyet a folyamatosan végzett ügyfél-elégedettség mérések is igazolnak.

Az ügyfelek és munkatársak részére átadásra kerülő Berhidai Kormányablak a korábban Okmányirodaként működő szervezeti egység helyén, az Okmányiroda átalakításával készült el. Az átalakítási munkálatok 2018 áprilisában kezdődtek meg. A beruházás 26 millió forintot meghaladó költségvetéssel valósult meg, részben állami támogatásból, részben kormányhivatali költségvetési forrás felhasználásával. A fejlesztés eredményeképpen az akadálymentesített Kormányablakban 3 munkaállás – ebből egy fotófülkével ellátott – került az ügyfelek szolgálatába.

Az Okmányiroda Kormányablakká, integrált ügyfélszolgálattá alakításának jelentőségét az adja, hogy felújított, átalakított ügyféltérben a klasszikus okmányirodai (pl. személyazonosító igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, lakcímkártyával kapcsolatos) ügyek mellett valamennyi, a kormányablakokban intézhető ügy indítására is lehetőség nyílik. Ez összességében több mint 1.500 ügytípust jelent, ide sorolhatók többek között szociális, családtámogatási, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási ügyek is. Az azonnal és saját hatáskörben intézhető ügyek mellett ezen ügykörökhöz tartozó kérelmek befogadása, illetőleg az ügyfelek megfelelő tájékoztatása is megtörténik a Kormányablakban.

A sajtótájékoztató zárásaként a Főigazgató kiemelte, hogy a Berhidai Kormányablak kialakításának legfontosabb célja az volt, hogy a város szerepkörének megfelelően még inkább megerősödjön az ügyfélbarát területi közigazgatás, megkönnyítve ezzel a Berhidán és környékén élő állampolgárok hivatalos ügyeinek intézését…”

Forrás:
Kormányablakká alakult át a Berhidai Okmányiroda; Veszprém Megyei Kormányhivatal; 2018. június 6.