Skip to main content
jogkörnyezetvédelemközigazgatás: magyarszakirodalom

A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései

Szerző: 2018. augusztus 4.No Comments

„A kötet elsődleges célja az, hogy bepillantást engedjen a helyi önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységeibe.A kiadványban szereplő tanulmányok egy részét, fő mondanivalóját, a nagyközönség már 2018. január 30-án megismerhette azon a Budapesten megrendezett tudományos konferencián, amelyet a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezett. Az ott létrejött élénk eszmecsere már előrevetítette a mostani kötet témájának aktualitását, fontosságát.
A szerzők által feldolgozott témák sokszínűségét jól mutatja, hogy a tanulmányokban olvashatunk többek között a klímabarát településekről, a helyi környezetvédelem alapjogi kötődéseiről, az önkormányzati döntéshozatal környezeti sajátosságairól éppúgy, ahogy a településképi szabályozás által felvetett problémákról, a hulladékgazdálkodásról, vagy a közösségvezérelt helyi fejlesztésekről. A kiadványban továbbá dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár előadása alapján a TÖOSZ környezetvédelmi tevékenységéről szóló összefoglaló is megtalálható.

Kötetünk elsődleges célja az, hogy bepillantást engedjen a helyi önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységeibe. Habár a 14 tanulmányt tartalmazó kiadvány szemléletmódja alapvetően jogtudományi jellegű − a kérdéskör komplexitására tekintettel −, a politikatudomány, szociológia és regionális tudományok nézőpontjai is megjelennek benne.
..
Bízunk benne, hogy aki érdeklődik a települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati kérdései iránt, könyvünkben hasznos kiindulópontra talál és kedvet kap hozzá, hogy elolvasson másik két munkát is a témában. Ezek „Local environmental problems and answers in Hungary and Romania”, valamint „A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában” címmel jelentek meg.”

Forrás:
A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; 2018. augusztus 2.
A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései; Bányai Orsolya, Barta Attila (szerk.); Gondolat Kiadó; ISBN: 978 963 693 883 3; 2018 (PDF)
Lásd még: A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései – konferencia; eGov Hírlevél
A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában; Fodor László, Bányai Orsolya; Debreceni Egyetemi Kiadó; 2017 (PDF)