Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyar

Vita az egészségügyi intézmények gazdálkodásáról: Az ÁSZ reagálása a Magyar Kórházszövetség szerdai állásfoglalására (Állami Számvevőszék)

Szerző: 2018. augusztus 12.No Comments

„Az Állami Számvevőszék üdvözli, hogy a Magyar Kórházszövetség elkötelezett az állami egészségügyi intézmények törvényes gazdálkodása mellett. Az ÁSZ álláspontja szerint a jogszabályi előírások betartása, a szabályos működés biztosítása és fenntartása alapvetően nem pénzkérdés. Az ÁSZ egyetért azzal is, hogy „közös érdek, hogy a magyar egészségügy hatékonyan működjön, és a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják”, ugyanakkor a Számvevőszék rámutat: az is közérdek, hogy mindezt az egészségügy a legeredményesebb módon nyújtsa. Ehhez mindenekelőtt szabályosan és átláthatóan gazdálkodó egészségügyi intézményekre és gazdasági társaságokra van szükség. Az ÁSZ ennek érdekében végzi ellenőrzéseit az ágazatban, és teszi közzé megállapításait.

Az Állami Számvevőszéknek nincs vitája a Magyar Kórházszövetséggel sem az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületével, amelyek nem ellenőrzött szervezetek, ugyanakkor az elnökségeikben lévő tisztségviselők maguk is az ÁSZ korábbi, valamint jelenleg is folyamatban lévő ellenőrzéseiben érintett intézményeket vezetnek. A kórházak, mint a központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért kötelesek a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezelni, valamint maradéktalanul megfelelni a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásoknak. A törvényi előírások és gazdálkodási szabályok betartása és betartatása a szervezet vezetőinek a felelőssége.

Az ÁSZ egyetért a Magyar Kórházszövetség szerdai állásfoglalásával miszerint: „a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania”. Ugyanakkor ezt az elmúlt években egészségügyi gazdálkodó szervezeteknél – kórházaknál és szakrendelőknél – végzett ellenőrzések nyilvános számvevőszéki jelentéseinek megállapításai nem támasztották alá. Az ÁSZ számos gazdálkodási szabálytalanságot tárt fel mind korábbi ellenőrzései, mind jelenlegi, a központi költségvetési intézményként működő kórházak, vagy jellemzően önkormányzati fenntartásban működő egészségügyi gazdasági társaságok ellenőrzése során. Utóbbi területen tett megállapításait az ÁSZ először egy júniusi sajtótájékoztatón osztotta meg, mely itt olvasható. Ezt követően a Számvevőszék még két alkalommal, legutóbb e hét kedden adott ki jelentéseket önkormányzati fenntartású egészségügyi társaságokról, melyek megállapításai egybecsengtek a korábbi tapasztalatokkal. A júliusban kiadott jelentésekről ide, az e hét kedden kiadott jelentésekről ide kattintva olvasható tájékoztatás.

A számvevőszéki ellenőrzések során feltárt szabálytalanságokra, hibás gazdálkodási gyakorlatokra az ÁSZ az elmúlt években több alkalommal felhívta a döntéshozók és a közvélemény figyelmét, és összegző tapasztalatait a Magyar Kórházszövetséggel, valamint egyéb szakmai szervezetekkel is megosztotta. Az ÁSZ összegző megállapításai tényeken, ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak, nem elhallgatva a kevés számú jó gyakorlat meglétét sem. Az egyes intézményekre, illetve gazdasági társaságokra vonatkozó megállapítások elérhetők a nyilvános számvevőszéki jelentésekben az ÁSZ honlapján.

Az Állami Számvevőszék folytatja az egészségügyi szervezetek (kórházak, járóbetegellátó gazdasági társaságok) ellenőrzését, jelenleg is több egészségügyi intézmény és társaság ellenőrzése van folyamatban, amely során az ÁSZ értékeli az egyes intézmények és társaságok gazdálkodásának törvényi előírásoknak való megfelelőségét.

Az Állami Számvevőszék álláspontja szerint közös cél, hogy a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban és járóbetegellátó szakrendelőkben, ehhez ugyanakkor mindenekelőtt szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon.”

Forrás:
Az ÁSZ reagálása a Magyar Kórházszövetség szerdai állásfoglalására; Állami Számvevőszék; 2018. augusztus 9.