Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. augusztus 13-augusztus 17.

Szerző: 2018. augusztus 19.No Comments

Ajánlati/Részvételi felhívás

UPS berendezések karbantartása, javítása, bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.10.
Keretmegállapodás AEG és egyéb UPS berendezések, karbantartására, javítására, bővítésére a Kincstár épületeiben
185 db AEG gyártmányú UPS berendezés, karbantartása negyed-, illetve félévente, és eseti javítás, bővítés legfeljebb nettó 200.000.000,-Ft értékben.
Lásd bővebben

TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által használt TKOinfo projekt menedzser rendszer fejlesztése és support szolgáltatása
A szerződés keretösszege nettó 59.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Központi tűzfal kapacitás bővítés szállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
A beszerzés célja két adatközponti telephelyen üzemelő Perimeter eszközök kapacitás bővítése, összesen 2 db FPR4110-BUN típusú vagy azzal egyenértékű tűzfal, továbbá az előírt funkciókat biztosító licencek, SFP/SFP+ transzíverek és a hálózati bekötésekhez szükséges optikai kábelek szállítása, üzembe helyezése és integrációja.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – KK Projektor 2 részben (797)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
Jelen közbeszerzés célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére összesen 5011 db projektor beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű uniós projekt keretében, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint.
Lásd bővebben

AF_APZ_Mérnök keret_II
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.10.
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló szerződésekhez kapcsolódó mérnöki, műszaki-lebonyolítói és komplex műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti (írásbeli konzultációra irányuló) eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg mértékéig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 194.530.000,- Ft
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
— közművezetékek (telepi és vonalas létesítmények)
— előkészítő- és földmunkák;
— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;
— vízépítés;
— híd- és műtárgyépítés;
— vasút és kötöttpályás villamos pálya építés;
— növénytelepítés;
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések keretében Ajánlatkérő részben vagy egészben (a finanszírozási lehetőségek függvényében) az alábbi beruházási elemeket kívánja megvalósítani:
— smart city zone (Smart City Zóna) északi és keleti felének alépítményei és útszerkezetei, kapcsolódó épített elemei, vasút és kötöttpályás villamos pálya építéssel,
— a már elkészült/kivitelezés alatti / előtti pálya elemekhez, létesítményekhez kapcsolódó közművek,
— egyes dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szakasz, Aquaplaning medence),
— forgalomtechnikai létesítmények,
— belső utak és autópálya szakasz,
— további handling pályaszakaszok
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek,
— oválpálya előkészítés.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eredménytáj._Központi Microsoft licencek II
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Microsoft licencek beszerzése II
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 159.898.400,- Ft
Lásd bővebben

Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.; Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 9.000.000.000,- Ft
Lásd bővebben

K1903 Flottamenedzsment eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Secret Control GPS Kft.
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 91.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredmény – HSM support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: M&S Informatikai Zrt.
Meglévő Thales Hardware Security Module eszközökhöz standard gyártói támogatási csomag biztosítása: 1 darab standard gyártói támogatási csomag vagy azzal egyenértékű támogatás
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.381.155,- Ft
Lásd bővebben

Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) – 3
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt.;T-Systems Magyarország Zrt
A projekt keretében Vállalkozó feladata tervezetten legfeljebb 100 kijelölt településen és vonzáskörzetében összesen 3100, a programba bevont magánszemély részére vezeték nélküli Internet hozzáférés (mobilinternet szolgáltatás) biztosítása, üzembe helyezés támogatása, valamint 2018. december 31-ig a szolgáltatás működésének biztosítása. A szolgáltatás biztosítása nem lehet 2018. augusztus 31-ét megelőzően.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 50.471.720,- Ft
Lásd bővebben

„MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása” – TEE
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Focus Audit Kft.; Ernst & Young Tanácsadó Kft.; Törös Ügyvédi Iroda
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.000.000,- Ft
Lásd bővebben

MVP – Smart Grid tervezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Menton Energy Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Modern Városok Program keretében a „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatok ellátása (Iktatószám: GF/SZKF/1117/10/2017.) tervezési szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 85.830.000,- Ft
Lásd bővebben

Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Szerencsejáték Felügyelet
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Az SZF által használt auditált iktatórendszer
Az ajánlatkérés célja, hogy az NISZ-en keresztül üzemeltetett és az SZF által alkalmazás-támogatott Iratkezelő rendszer működése biztosított legyen.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.600.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről: Informatikai rendszerek nyílt megoldásokon alapuló biztonságos üzemeltethetőségének megvalósítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Szegedi Tudományegyetem
Informatikai rendszerek nyílt megoldásokon alapuló biztonságos üzemeltethetőségének megvalósítása témában stratégiai dokumentumok és tananyagok előállítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Feladatmeghatározás:
a) A nemzeti kiberbiztonsági stratégia felülvizsgálata és értékelése
b) A NIS irányelv kötelező elemeinek tagországi szintű jogharmonizációja és a bevezetés koncepciója
c) A személyes adatokat digitálisan kezelő szolgáltatók megfelelőségének felülvizsgálati rendszerére javaslat kidolgozása, a jogharmonizáció előkészítése, ehhez szükséges felkészítő intézkedéscsomag elkészítése
d) A koncepció a hatályos stratégiai célok mentén az óvodától a felnőttképzés, továbbképzés, átképzésig a biztonsági tudatosság növelése érdekében
e) Egy olyan átfogó program kidolgozása, amely a részleteiben mutatja be, mit kell Magyarországnak tennie annak érdekében, hogy informatikai szempontból függetlenebb, biztonságos és megbízható hellyé váljon
f) A közigazgatási szereplők számára olyan konstrukció javaslat kidolgozása, amely során pénzbeli, illetve kapacitásbeli segítséget kaphatnak a rendszereik biztonsági szintjének törvényileg elvárt szintjének eléréséhez (audit, IBIR, védelmi intézkedések), preferáltan nyílt megoldások használatával. Ennek eredményeképp egyenszilárdságú, fenyegetettséggel arányos biztonsági intézkedések kerülhetnek bevezetésre a közigazgatáson belül, és azonosításra kerülhetnek a sérülékenységek, kitettségek, priorizálhatók a fejlesztések, ezzel is segítve a kormányzati eseménykezelő működését
g) A KKV szektor számára olyan konstrukció javaslat kidolgozása, amely során pénzbeli, illetve kapacitásbeli segítséget kaphatnak a rendszereik biztonsági szintjének törvényileg elvárt szintjének eléréséhez (audit, IBIR, védelmi intézkedések). Ennek eredményeképp egyenszilárdságú, fenyegetettséggel arányos biztonsági intézkedések kerülhetnek bevezetésre, és azonosításra kerülhetnek a sérülékenységek, kitettségek, priorizálhatók a fejlesztések, ezzel is segítve a nemzeti eseménykezelő működését.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről: Okos város tárgyú pilotképzés megindítása és a képzéshez kapcsolódó tananyag fejlesztése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Okos város tárgyú pilotképzés megindítása és a képzéshez kapcsolódó tananyag fejlesztése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, amely az alábbiakat foglalja magában:
1. részfeladat
A közalkalmazotti és köztisztviselői képzések tartalmi struktúrájához igazodva létrehozott képzési elemek. A nappali tagozatos felsőoktatás számára előállítandó képzési anyagok, e-learning elkészítése.
Felnőttoktatási pilot képzés megszervezése
a) kettő szemeszter időtartamú, blended típusú továbbképzéshez kapcsolódó ütemterv és feladatlista elkészítése;
b) 1-1 workshop szervezése szemeszterenként és a kapcsolódó programterv kidolgozása
2. részfeladat:
Tananyagfejlesztés: A továbbképzéshez kapcsolódóan 20 tantárgy kidolgozása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.055.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről: Digitális stratégiaalkotásra vonatkozó tananyag kidolgozása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Miskolci egyetem
Digitális stratégiaalkotásra vonatkozó tananyag kidolgozása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, amely az alábbiakat foglalja magában:
1. feladat
A magyar kormányzatok IKT illetve digitális stratégiáinak, programjainak, intézkedési terveinek feldolgozás és összehasonlító elemzése a hatvanas évektől a DJP 2.0-ig (1456/2017. (VII. 19.). sz. kormányhatározat)
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 30 legfeljebb 50 kidolgozott vizsgakérdés
e) legalább 5 legfeljebb 20 esettanulmány
f) legalább 50 cikket tartalmazó arcképcsarnok
2. feladat
Az állami működéseket mérő jelentősebb versenyképességi, jogállami mutatók, indexek, rangsorok elemzése a digitalizáció szempontjából.
Követelmény:
a) legalább 25 és legfeljebb 50 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására;
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 30 legfeljebb 50 kidolgozott vizsgakérdés
3. feladat:
Legalább 6 ország és/vagy nemzetközi szervezet középtávú digitális stratégiájának és végrehajtásának értékelése
Követelmény:
a) legalább 25 és legfeljebb 50 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 30 legfeljebb 60 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 10 legfeljebb 20 kidolgozott vizsgakérdés
4. feladat:
Hazai és nemzetközi digitális stratégiai térkép és fogalomtár készítése és értékelése
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 50 legfeljebb 100 kidolgozott vizsgakérdés
5. feladat:
A XXI. századi közigazgatás működésének értékelésében és fejlesztésében a digitalizáció szerepe, célja és eszközrendszere, mind az általános mind az ágazati területeken
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 50 legfeljebb 100 kidolgozott vizsgakérdés
e) legalább 5 legfeljebb 10 kidolgozott esettanulmány
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről: Közteherviselés a digitális jólétben tárgyú tanulmány készítése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Széchenyi István Egyetem
„Közteherviselés a digitális jólétben tárgyú tanulmány készítése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”, amely az alábbiakat foglalja magában:
A tárgyban megjelölt témában esettanulmány elkészítése, az alábbi tagolással:
A. Mutassa be a dot.com társaságok közül a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező vállalatok közvetlen adóterhelését az alábbi szempontokból (legalább 100 oldal):
a. Bevezető: A dot.com társaságok, hatásuk és beágyazódásuk a globalizált gazdaságra, gazdaságba
b. A társaságok közvetlen jövedelmeit érintő adófajták, adóztatási megoldások vizsgálata kiemelt országokban, régiókban
B. Sharing Economy jelenség és a közteherviselés kapcsolatának vizsgálata nemzetközi kitekintés összefoglaló készítése (legalább 50 oldalban)
C. Robotizáció és a társadalombiztosítás összefüggéseinek vizsgálata; (legalább 50 oldalban)
A három kutatási területhez kapcsolódóan esettanulmány elkészítése (oktatási implementáció a magyar felsőoktatási képzés különböző szegmenseibe)
A kötet multidiszciplináris kutatásokat tartalmaz, bemutatva a fenti kérdések társadalmi-gazdasági elméleti hátterét, és az ezekhez kapcsolódó nemzetközi esettanulmányok keretében a megvalósulás különböző gyakorlatait. Tartalma és felépítése alkalmassá teszi, hogy az államháztartás és közpénzügyek, valamint az IT ökoszisztéma témájú tantárgyak oktatási anyagát képezze e-learning tananyagként is, hogy lehetővé tegye az önálló hallgatói munkát (tananyagfejlesztés).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.700.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – KIFÜ – Kommunikáció – leválasztott
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: PLANB Magyarország Kft.
Vállalkozói szerződés a Kommunikációs keretmegállapodásból leválasztott, halaszthatatlan kommunikációs feladatok ellátása a „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása”, a „Digitális Fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása”, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” és a „Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével)” elnevezésű projektek számára
A beszerzés célja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség európai uniós forrásokból megvalósuló kommunikációs feladatok ellátására vonatkozik.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.719.000,- Ft
Lásd bővebben

Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítása, üzembe helyezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: BYD EUROPE B. V.
1 db új, helyi, városi közlekedésre alkalmas alacsony belépésű, elektromos meghajtású szóló autóbusz szállítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 145.505.000,- Ft
Lásd bővebben

Szünetmentes tápegységek javítása, karbantartása – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: „CoreComm SI” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Közút NZrt. informatikai, pályaüzemeltetést támogató elektronikai rendszereiknek és berendezéseinek folyamatos működését biztonsági energiaellátó rendszereinek elvárt szintű rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az Ártáblázatban meghatározott biztonsági energiaellátó rendszerek karbantartása, hibajavítása eseti megrendelések alapján.
25 db helyszínen, 51 db szünetmentes megtáplálást biztosító berendezés üzemeltetés támogatása. A jelen pont szerinti szolgáltatásokat nyertes ajánlattevő 36 hónap határozott időtartam lejártáig nyújtja.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 32.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – Keretmegállapodás megkötése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 támogatás terhére optikai hálózatok létesítési feladatainak ellátása Magyarország területén tárgyban
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Nyertes ajánlattevő: HEIZER OPTIK, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe; Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.; PERFECT-PHONE KFT.; One-Telecom Kft.; metALCOM Zrt.
GINOP-3.4.5.-VEKOP-16-2017-00001 támogatás terhére, kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása keretmegállapodás alapján.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 980.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 3 db Regionális iroda, 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Nyertes ajánlattevő: „T-SOFT Mérnökiroda” Kft.
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.775.000,- Ft
Lásd bővebben

Módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Nyertes ajánlattevő: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 117.965.000,- Ft
Lásd bővebben

Pénzügyi nyilvántartó és elszámolási rendszer beszerzése az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. projekt keretében – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Info-LL Informatikai Rendszerfejlesztő Élő Laboratórium Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.012.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

McAfee Endpoint Protection – Advanced Suite licencek meghosszabbítása, valamint kapcsolódó gyártói támogatás megújítása – Eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
McAfee Endpoint Protection – Advanced Suite licencek meghosszabbítása, valamint kapcsolódó gyártói támogatás megújítása 12 hónap időtartamra.
1 db licenc és gyártói támogatás csomag, amely a termék 22 000 db munkaállomáson való használatára jogosít.
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó 54.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (nettó 84.502.000,- Ft) tett ajánlattevővel és a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a bontás előtt ismertette a rendelkezésre álló fedezet összegét.
Lásd bővebben