Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról

Szerző: 2018. augusztus 20.No Comments

„A Kormány

1. elfogadja a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–5. pont szerint az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok);

2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok 2. mellékletben feltüntetett teljes keretére vonatkozó kötelezettségvállalás megtételéről;

3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy az 1303/2013/EU rendelet

a) 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén, valamint

b) 22. cikk (4) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását követően ne kerüljön sor központi költségvetési többletforrás bevonására;

5. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a lehívási munkaterv olyan ütemű megvalósításáról, hogy az 1. melléklet szerinti minimum lehívási tervben megjelölt összegek legalább 75%-ának megfelelő időközi átutalást teljesítsen az Európai Bizottság az általuk kezelt programok vonatkozásában 2018 végéig

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a célok teljesítéséről és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására…”

Forrás:
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról; Magyar Közlöny; 2018. évi 126. szám; 2018. augusztus 13.; 29173-29177. oldalak (PDF)
Szerkesztői megjegyzés: Az említett 1303/2013/EU rendelet az EUR-Lex-en