Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: magyarszakirodalom

Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései

Szerző: 2018. szeptember 8.No Comments

„A kötet, amelyet a kezében tart, a VIII. Önkormányzati vagyongazdálkodási konferencia előadóinak tollából született írásokat tartalmazza. Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködés közel egy évtizedes múltra tekint vissza, amelynek eredményeként minden évben a vagyongazdálkodást érintő aktuális témák szerepelnek a konferenciák napirendjén.
A 2017. évi szimpóziumot kiemelt figyelem övezte: az előadók és a hallgatóság soraiban egyaránt szép számmal képviseltették magukat a gyakorlati szakemberek, illetve az egyetemi oktatók és kutatók is. A plenáris előadásokat követően kerekasztal-beszélgetések zajlottak, amelyek komoly, gyakorlati szempontból is hasznos eredményeket értek el.

A kötet áttekintést nyújt a helyi adóztatás törvényességéről, az állami és önkormányzati vagyongazdálkodás kapcsolódásairól, Budapest Főváros ingatlanvagyon-gazdálkodásáról,
a megyei önkormányzatok konszolidációjával kapcsolatos vagyonjogi kérdésekről, az ingatlangazdálkodás témaköréről, és több tanulmány is tárgyalja az önkormányzatok társasági részesedésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.

Tartalom

  • Helyi önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok – szervezetfejlesztés társasági jogi eszközökkel, Auer Ádám
  • A helyi adóztatás törvényessége, Balogh-Békesi Nóra
  • Budapest Főváros Önkormányzatának ingatlangazdálkodása, Barts J. Balázs
  • Az állami és az önkormányzati vagyongazdálkodás kapcsolódási pontjai az aktualitások tükrében, Boros Anita
  • A megyei önkormányzatok konszolidációjával és a települési önkormányzatoktól a feladatok átvételével a magyar államhoz került vagyonelemekkel kapcsolatos tapasztalatok, Gergő József
  • A helyi önkormányzatok ingatlangazdálkodási felelőssége, kitekintéssel az állami vagyonkezelésbe adott ingatlanokra, Gyergyák Ferenc
  • Az állami és az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok vagyongazdálkodására irányadó alapelvek, Lehoczki Zóra Zsófia
  • A nemzeti vagyontörvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai az önkormányzati vagyongazdálkodás területén, Lőrincz Valéria
  • Néhány magánjogi kérdés az állami/önkormányzati tagságú gazdasági társaságok kapcsán, Papp Tekla
  • A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és elemzési tapasztalatai, Warvasovszky Tihamér

Forrás:
Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései; Auer Ádám, Boros Anita, Szólik Eszter (szerkesztők); Dialóg Campus Kiadó; 2018 (PDF)