Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatok

1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat a „GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás” című IKOP – CEF projekt támogatásának növeléséről

Szerző: 2018. szeptember 21.No Comments

„1. A Kormány – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontja alapján, a költségnövekmények vonatkozásában az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján –
a) egyetért a „GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton” című Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (a továbbiakban: CEF) finanszírozott projekt
aa) hazai költségvetési támogatása tervezett összegének növelésével,
ab) forrásszerkezetének módosításával a „GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett” című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról szóló 1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1575/2016. Korm. határozat) 2. melléklete szerint,
ac) hazai költségvetési támogatásának a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében…”

Forrás:
1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat a „GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás” című IKOP – CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozata a „GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás” című IKOP – CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 140. szám; 2018. szeptember 17.; 29961-29966. oldalak (PDF)