gazdaságközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatoktudomány

7/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (űrkutatásért felelős miniszteri biztos)

Szerző: 2018. november 4.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján dr. Ferencz Orsolya Ildikót 2018. november 1. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – az űrkutatásért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

a) gondoskodik az űrkutatási tárgyú szerződések, a szükséges szabályozás kidolgozásával, a szerződések előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) felügyeli az űrkutatás fejlesztésére vonatkozó stratégiák, szakpolitikák összehangolását és megvalósítását,

c) képviseli a Kormányt a hazai és nemzetközi űrkutatási szervezetekben és fórumokon,

d) a Ksztv. 3. §-a szerinti jogkörben eljárva tudományos-szakmai irányítást gyakorol az Űrkutatásért Felelős Főosztály (a továbbiakban: főosztály) tevékenysége felett, közreműködik a főosztály szakmai feladatainak ellátását biztosító állomány kiválasztásában és értékelésében.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a biztonságpolitikáért felelős államtitkár útján a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

5. § A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában az Űrkutatásért Felelős Főosztályon működő egy fős titkárság segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.”

Forrás:
7/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A külgazdasági és külügyminiszter 27/2018. (X. 30.) KKM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 59. szám; 2018. október 30.; 4979. oldal (PDF)