Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődés

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. november 12-november 16.

Szerző: 2018. november 18.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Tájékoztató az eljárás eredményéről

2018. III. negyedévi verseny újranyitás eredménye – Keretmegállapodás megkötése a GINOP-3.4.2VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok bővítéséhez szükséges kivitelezési munkák megrendelésére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/217
Közzététel dátuma: 2018.11.12.
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Nyertes ajánlattevő: TELVILL Kft.
GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére, intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása keretmegállapodás alapján, Észak Magyarországi Régió (ÉMO) 1. teljesítési csoportjában. A megkötésre kerülő keretmegállapodás teljesítése során az egyedi vállalkozási szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a keretmegállapodásos eljárás jelen 2. részében, a verseny újranyitása keretében kerülnek meghatározásra.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 47.132.998,- Ft
Lásd bővebben

TE – OVS licensz frissítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/218
Közzététel dátuma: 2018.11.13.
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nyertes ajánlattevő: AUTOEXE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szoftverlicenc használati jog beszerzése 1 éves időtartamra az alábbi vagy azokkal egyenértékű licencek tekintetében.
CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm UsrCAL:345db
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm:200db
WinEntforSA ALNG UpgrdSAPk OLV D 1Y Pltfrm:200db
O365ProPlusOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP:5db
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic:32db
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic:36db
ExchOnlnProtectionOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP:350db
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic:2db
ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP:1db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.580.050,- Ft
Lásd bővebben

Új rádiómonitoring telephely kialakítása Ménfőcsanakon
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/218
Közzététel dátuma: 2018.11.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata egy korábbi közbeszerzési eljárás keretében beszerzett mérőeszközök és antennák telepítése a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő antennatoronyra (9012 Győr, Tenkes utca, hrsz: 26735).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.562.964,- Ft
Lásd bővebben

TEE – Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére – 2.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: The Blue Chip Kft; Kventa Kft.
Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére – 2.
1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK részére
6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 59.940.991,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – KBF/304/2018
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Dimension Data Magyarország kft
„PRIVILEGIZÁLT FELHASZNÁLÓ-KEZELŐ RENDSZER (CYBERARK) BŐVÍTÉSE ÉS A TÁMOGATÁS MEGÚJÍTÁSA KBF/304/2018”
Privilegizált felhasználó-kezelő rendszer (CyberArk) használatához szükséges termékkövetés, a Rendszer további, opcionális bővítése, gyártói és szállítói támogatási szolgáltatás biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 62.155.446,- Ft
Lásd bővebben

ORACLE SPARC T7-2 szerver hardver beszerzés – ered
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
1 db ORACLE SPARC T7-2 szerver hardver szállítása és üzembe állítása, tesztelési jegyzőkönyv elkészítése és átadása, 3 év kibővített gyártói garancia biztosítása helyszíni kiszállással
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 26.236.429,- Ft
Lásd bővebben

Taj.elj.ered.-Köznevelési monitoring rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlattevő feladatai és az elkészítendő eredménytermékek a következők:
1. feladat: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (továbbiakban: DOS) megvalósítását nyomon követő Monitoring Rendszer kidolgozása és implementálása
– Monitoring Rendszert megalapozó szakértői tanulmány (min. 4 ív terjedelem)
– Szakmai szakértői műhelybeszámoló (2 db.)
– Adatvizualizációs sablonokat tartalmazó kézikönyv (min. 20 db különböző sablon)
– DOS releváns infografikai elemek (min. 50 db grafikai elem)
– Monitoring rendszer rendszerterv (1 db.)
– Monitoring rendszer feltöltött adatbázis és kezelőfelület (1db.)
– Tesztelési jegyzőkönyv (1db.)
– Felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató (1 db.)
– Monitoring rendszer terméktámogatás (50 szakértői óra)
– Monitoring Rendszer aktualizálása, adatbázis frissítése, intranetes kezelőfelület továbbfejlesztése, felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató aktualizálása.
2. feladat: DOS monitoring éves jelentések szakértői változatának elkészítése
– szakmai szakértői műhelybeszámoló (3db.)
– szakértői elemzésen és értékelésen alapuló éves monitoring jelentés szakértői változat (3 db.)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 37.620.000,- Ft
Lásd bővebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Pápai Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
EFOP projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés – PTK
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 27.556.222,- Ft
Lásd bővebben

MedSolution/e-MedSolution informatikai rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: SZENT PANTALEON KÓRHÁZ – RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MedSolution/e-MedSolution egészségügyi informatikai rendszer karbantartása, jogszabálykövetése és emelt szintű támogatása 2018
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.177.120,- FT
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/220
Közzététel dátuma: 2018.11.15.
Ajánlatkérő: Információs Hivatal
Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése – 2018
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben