„A korábbi évekhez hasonlóan a kutatás-fejlesztés 2017. évi adatait bemutató éves összefoglaló kiadványunk célja, hogy a téma iránt érdeklődő felhasználók a rendelkezésre álló legfrissebb adataink alapján részletes tájékoztatást kapjanak a K+F-tevékenységet jellemző legfontosabb mutatók (kutató-fejlesztő helyek száma, a kutatásban részt vevők tényleges és számított létszáma, a ráfordítások és a források) alakulásáról.

A kiadvány elején rövid áttekintést adunk az országos K+F-tevékenység helyzetéről, majd ezt követően külön-külön részletezzük a három – vállalkozási, felsőoktatási és államháztartási – szektor 2017. évi adatait. A kiadványhoz kapcsolódó táblázatos anyagban állnak rendelkezésre a további részletes adatok.

A kiadványban a K+F-tevékenységgel együtt az innovációra vonatkozó, a KSH által már több alkalommal végrehajtott CIS-adatfelvétel eredményeit is publikáljuk. A kétévenkénti gyakorisággal végrehajtott adatgyűjtés – hasonlóan az előző évekéhez – az Eurostat módszertani ajánlásai alapján történt. A Communitiy Innovation Survey (CIS) 2004 óta az EU valamennyi tagállamában kötelező adatgyűjtés, amelyet bizottsági rendelettel szabályoznak.”

Forrás:
Kutatás-fejlesztés, 2017; Központi Statisztikai Hivatal; 2018. november 15.
Letöltés (PDF)
Kapcsolódó anyagok
Archívum
Táblázatok
Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Kutatás, fejlesztés
Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Területi adatok – Kutatás, fejlesztés
Tájékoztatási adatbázis − Kutatás, fejlesztés, innováció