Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartársadalomtörvények, határozatok

1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról

Szerző: 2018. december 17.No Comments

„A Kormány

1. egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló lakhatással, közszolgáltatásokkal, közösségi terek és helyi identitás programelemek alprogramjainak költségvetési támogatásával a 2019. költségvetési évben az alábbiak szerint:

a) szolgálati lakás: 5 000 000 000 forint,

b) bölcsődefejlesztés: 10 000 000 000 forint,

c) óvodafejlesztés: 5 000 000 000 forint,

d) óvodaudvar, illetve óvodai sport: 5 000 000 000 forint,

e) orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6 000 000 000 forint,

f) mintaprogram – orvosi ellátást segítő eszköz: 2 000 000 000 forint,

g) polgármesteri hivatal felújítás: 2 000 000 000 forint,

h) belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás: 10 000 000 000 forint,

i) sportparkok építése: 2 000 000 000 forint,

j) temetőfejlesztés: 3 000 000 000 forint,

k) eszközfejlesztés közterület karbantartására: 3 000 000 000 forint,

l) falubusz (falugondnoki) program: 8 000 000 000 forint,

m) helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése: 7 000 000 000 forint,

n) nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával: 6 000 000 000 forint,

o) mintaprogram – okospontok kialakítása: 1 000 000 000 forint;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti programelemek megvalósításához a 2019. költségvetési évben szükséges forrás, valamint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték finanszírozása érdekében összesen 75 265 500 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, valamint a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a falugondnoki szolgáltatások országos kibővítésének költségvetési és jogszabályi lehetőségét, és tegyen javaslatot az ehhez szükséges jogszabályi környezet kialakítása érdekében;

Felelős: pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. február 28.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a Magyar Államkincstár kezelő vagy lebonyolító szervként a pályázati eljárásba történő bevonásának feltételeit, legfeljebb az 1. pontban meghatározott költségvetési összeg 5%-ig terjedő szolgáltatási ellenérték meghatározásával, és tegyen javaslatot az ehhez szükséges jogszabályi környezet kialakítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal”

Forrás:
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 196. szám; 2018. december 10.; 34760-34761. oldalak (PDF)