közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter 25/2018. (XII. 28.) BM utasítása a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

Szerző: 2019. január 1.No Comments

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/M. § (1) bekezdés f) pontjában és 30. § (6) bekezdésében meghatározottakra és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelet 24. cikk (2) bekezdésében vonatkozó szabályokra – a Belügyminisztérium által kezelt személyes adatok védelme érdekében a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg…”

Forrás:
25/2018. (XII. 28.) BM utasítás a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A belügyminiszter 25/2018. (XII. 28.) BM utasítása a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 71. szám; 2018. december 28.; 6239-6278. oldalak (PDF)