Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Miniszteri biztost neveztek ki a Kínából érkező áruk vámkezelésének felgyorsítására

Szerző: 2019. január 1.No Comments

„…1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. december 15. napjától 2020. december 15. napjáig terjedő időtartamra a Keleti Nyitás politikájának még hatékonyabb megvalósítása céljából a Kínai Népköztársaságból Magyarországra érkező kínai áruk vámkezelése áttekintéséért, annak elvárható ellenőrzöttségéért és az eljárások gyorsításáéért felelős miniszteri biztossá Kovácsics Iván urat nevezem ki. A miniszteri biztos e megbízatása visszavonással vagy a miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével megszűnik.

2. § A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) figyelemmel kíséri a kínai nagyberuházásokhoz kapcsolódó vámeljárási folyamatokat, és szükség esetén intézkedések kiadását kezdeményezheti;

b) figyelemmel kíséri a Kínai Népköztársaságból beérkező áruk vámkezelésének folyamatát, különös tekintettel a Kína által 2013-ban útjára indított Egy Övezet – Egy Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative) keretén beérkező árukra, és szükség esetén intézkedések kiadását kezdeményezheti;

c) az internetes kereskedelemhez kapcsolódó magyarországi elosztó központ (központok) létrehozása elősegítésének érdekében áttekinti a vámeljárások informatikai támogatottságát;

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolatot tart, egyeztetéseket szervez az érintett szervezetek magyarországi és külföldi képviselőinek részvételével;

e) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében jelentéseket, tájékoztatókat kérhet be;

f) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében jogszabály módosítására és informatikai fejlesztésekre tehet javaslatot…”

Forrás:
11/2018. (XII. 19.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A pénzügyminiszter 11/2018. (XII. 19.) PM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 69. szám; 2018. december 19.; 5807. oldal (PDF)