közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Miniszteri biztost neveztek ki a kormányzati ágazati politikák és a kormányzati közpolitika összehangolására

Szerző: 2019. január 1.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján dr. Mernyei Ákos Pétert a 2018. december 15. napjától 2020. december 14. napjáig terjedő időre a kormányzati ágazati politikák és a kormányzati közpolitika összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében figyelemmel kíséri az egyes szakpolitikai területeken történő jog- és stratégiaalkotást, valamint elősegíti az ágazati politikák és a kormányzati közpolitika összhangjának biztosítását, ennek keretében

a) nyomon követi a kormányzati döntéshozatali fórumokra benyújtani tervezett jog- és stratégiaalkotási javaslatokat,

b) véleményezi azoknak az egymással, valamint a kormányzati közpolitikai irányokkal és tervekkel való összhangját,

c) kapcsolatot tart egyes ágazati és ágazatközi szereplőkkel és érdekképviseletekkel a stratégiai tervezés kellő biztosítása érdekében,

d) figyelemmel kíséri más európai uniós tagállamok ágazati és közpolitikai stratégiaalkotását és e stratégiák megvalósulását, a más államokban azonosított jó gyakorlatoknak a hazai köz- és szakpolitikai tervezés során történő lehetőség szerinti alkalmazása érdekében.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter a parlamenti és stratégiai államtitkár útján irányítja.”

Forrás:
32/2018. (XII. 19.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 32/2018. (XII. 19.) MvM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 69. szám; 2018. december 19.; 5778. oldal (PDF)