Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése

Szerző: 2019. január 6.No Comments

„A közepes méretű városok kutatására – a téma fejlesztéspolitikai összefüggései miatt is – jelentős figyelmet fordít korunk Európája. Különösen érdekes a potenciális növekedési pólusoknak tekintett vidéki nagyvárosok gazdasági dinamikájának és szerkezetének vizsgálata Magyarország egyközpontú, főváros-vidék dichotómia által meghatározott térszerkezetében. Tanulmányunk a kérdéshez kapcsolódó magyarországi szakirodalom áttekintése után a települési gazdasági erő becsült nagyságát és a kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások helyi szinten összesített mutatóit elemzi. Továbbá a vizsgált városokban regisztrált nagy-, közép- és potenciális középvállalatok ágazati jellemzőit is tartalmazó adatai alapján az ezredforduló utáni másfél évtized fejlődésének főbb tendenciáit, illetve a hazai nagyvárosok egymáshoz viszonyított pozícióját vizsgálja. Fontos megállapítás, hogy a gazdasági sikerek hátterében elsősorban a külföldi nagyvállalatok által vezérelt, globális termelési hálózatokba történő integrálódás és az újraiparosodás folyamata figyelhető meg. Ehhez ugyanakkor számos potenciális veszélyforrás (egyoldalú függőség, helyi hozzáadott érték korlátozottsága) társul. Magyarország gazdaságának dualitása a vizsgált nagyvárosok teljesítményében is megmutatkozik, elsősorban a fővároshoz közelebb fekvő, lokalizációs előnyökből és kölcsönzött méretből egyaránt profitáló nagyvárosokat kedvező helyzetbe hozva. ”

Forrás:
Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése ; Molnár Ernő, Dézsi Gyula, Lengyel István Máté, Kozma Gábor; Területi Statisztika; DOI: 10.15196/TS580604; 2018, 58(6); 610–637. oldalak (PDF)