Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről

Szerző: 2019. február 17.No Comments

„A Kormány

1. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2021–2027 közötti kohéziós célú fejlesztési források felhasználásának tervezése, majd végrehajtása során a következő alapelveket érvényesítsék:

a) annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legsikeresebb országa közé kerüljön, a forrásfelhasználás elsődleges célkitűzése, hogy növekedjen Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképessége,

b) a rövid távú nemzetgazdasági hatások elérése mellett fokozott jelentőséget kell, hogy kapjanak a hosszabb távú hatékonyságnövelési, üzleti környezet javítási, kapacitási és emberi életminőséget javító hatások,

c) a megvalósítás során ugyanolyan fontos a fejlesztési programok eredményessége és a forrásvesztés kockázatának tompítása,

d) a forrásokat kevés számú fejlesztési célkitűzésre szükséges összpontosítani,

e) az új időszakra történő felkészülés során a tervezéssel egyidejűleg biztosítani kell az újfajta, jelentősen egyszerűsített és a hatékonyságot növelő eljárási elemek kialakítását, továbbá a támogatásfelhasználási intézményrendszer és a tervezett beavatkozások potenciális célcsoportjainak felkészítését;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: a 2021–2027 közötti kohéziós célú fejlesztési források felhasználásának tervezése során folyamatosan

2. felhívja az 1. melléklet szerinti szakterületekért felelős minisztereket, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter összehangolásában készítsék el a Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességének növelését szolgáló, 1. melléklet szerinti fejlesztési terveket;

Felelős: érintett miniszterek, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy nyújtsa be a Kormány részére a 2021–2027 közötti programozási időszakra vonatkozó, a kohéziós politikát érintő fejlesztési prioritásokra (operatív programokra), valamint a programok kidolgozásáért felelős miniszterekre irányuló javaslatát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, érintett miniszterek
Határidő: 2019. március 31.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció folyamatban lévő felülvizsgálatával összhangban dolgozza ki a 2021–2027 közötti kohéziós célú uniós támogatások felhasználására irányadó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum tervezetét, melyben az érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a programok közötti forrásmegosztásra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, érintett miniszterek

Határidő: 2019. május 31.

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterekkel történő egyeztetést követően tegyen javaslatot a feljogosító feltételek teljesítéséhez szükséges intézkedésekre;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, érintett miniszterek
Határidő: 2019. március 31.

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy biztosítsa a fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot, gondoskodjon a kormányzati stratégiai irányok megtartásáról és az operatív programok egymás közötti lehatárolásáról, hangolja össze az ágazati és területi szereplők közötti beavatkozásokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy több beavatkozási területet felölelő fejlesztések is megvalósulhassanak;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

7. felhívja a Kormány tagjait, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszak kohéziós politikáját érintő tervezési ügyekben az Európai Bizottsággal folytatandó tárgyalások tekintetében a következők szerint járjanak el:

a) a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentummal kapcsolatos bizottsági tárgyalásokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter fogja össze,

b) a kohéziós célú operatív programokat érintő tárgyalások felelőse az adott operatív programért felelős miniszter, azzal, hogy a tárgyalási mandátumot előzetesen be kell mutatni az innovációért és technológiáért felelős miniszter számára,

c) az Európai Bizottsággal a kohéziós politikát érintő tervezési ügyekben a kapcsolatot az innovációért és technológiáért felelős miniszter által kijelölt állami vezetőn keresztül lehet tartani, továbbá

d) a Kormány 3. pont szerinti javaslatról szóló döntése meghozataláig az új programozási időszak kohéziós politikáját érintő tervezési ügyekben kizárólag az innovációért és technológiáért felelős miniszter tárgyalhat az Európai Bizottsággal.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, érintett miniszterek
Határidő: azonnal

1. melléklet az 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozathoz

Kidolgozandó szektorális fejlesztési tervek

1. Szektor megnevezése – Kidolgozásért felelős miniszter
2. turizmus – a miniszterelnök kabinetfőnöke
3. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése – Miniszterelnökséget vezető miniszter
4. közigazgatás fejlesztése és szervezése – Miniszterelnökséget vezető miniszter
5. kulturális örökség védelme – Miniszterelnökséget vezető miniszter
6. településfejlesztés – Miniszterelnökséget vezető miniszter
7. egyházpolitika – a miniszterelnök általános helyettese
8. nemzetpolitika – a miniszterelnök általános helyettese
9. élelmiszeripar és élelmiszerlánc-biztonság – agrárminiszter
10. halászat – agrárminiszter
11. környezetvédelem – agrárminiszter
12. természetvédelem – agrárminiszter
13. elektronikus közigazgatás – belügyminiszter
14. helyi önkormányzatok fejlesztése – belügyminiszter
15. katasztrófák elleni védekezés – belügyminiszter
16. vízgazdálkodás, vízvédelem – belügyminiszter
17. családpolitika, gyermek- és ifjúságpolitika – emberi erőforrások minisztere
18. egészségügy – emberi erőforrások minisztere
19. kultúra – emberi erőforrások minisztere
20. oktatás – emberi erőforrások minisztere
21. sport – emberi erőforrások minisztere
22. szociálpolitika, társadalmi felzárkózás – emberi erőforrások minisztere
23. energetika és klímapolitika – innovációért és technológiáért felelős miniszter
24. gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés – innovációért és technológiáért felelős miniszter
25. kiemelt gazdasági szektorok – innovációért és technológiáért felelős miniszter
26. infokommunikáció – innovációért és technológiáért felelős miniszter
27. innováció, tudománypolitika – innovációért és technológiáért felelős miniszter
28. közlekedés – innovációért és technológiáért felelős miniszter
29. fenntarthatóság és körforgásos gazdaság – innovációért és technológiáért felelős miniszter
30. kiemelt infrastruktúrák – innovációért és technológiáért felelős miniszter
31. szakképzés és felnőttképzés – innovációért és technológiáért felelős miniszter
32. külgazdaság – külgazdasági és külügyminiszter
33. államháztartás, adózás és gazdaságpolitika – pénzügyminiszter
34. foglalkoztatáspolitika – pénzügyminiszter
35. területfejlesztés – pénzügyminiszter
36. gazdálkodás az állami vagyonnal – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
37. közmű- és pénzügyi szolgáltatások – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter”

Forrás:
1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozata a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről; Magyar Közlöny; 2019. évi 19. szám; 2019. február 11.; 354-356.oldalak (PDF)